Ο πρόεδρος του ΕΒΕΡ συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΡ συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Το Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη, και υπηρεσιακούς παράγοντες, συνάντησε στην Αθήνα, την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΡ, κ. Αντώνης Γραβάνης.
Βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η πρόταση που κατέθεσε το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης για την άρση περιορισμών σχετικά με την παρέμβαση Π3-77-4.1 ‘ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ).
Τρία ήταν τα ζητήματα στα οποία στάθηκε ιδιαιτέρως ο κ. Γραβάνης. Η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση από το νέο LEADER των επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που δεν παράγονται στην περιοχή παρέμβασης, η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εστίασης και τουριστικών καταλυμάτων και η αύξηση του ορίου του προϋπολογισμού ανά έργο.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΡ, τόνισε στον κ. Παπαγιαννίδη ότι στις μεταποιητικές επιχειρήσεις των γεωργικών προϊόντων είναι επιλέξιμες μόνο αυτές που θα επεξεργάζονται προϊόντα που παράγονται στη περιοχή παρέμβασης, γεγονός που οδηγεί στον αποκλεισμό μεγάλης πλειοψηφίας επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων.
Επιπλέον, επισήμανε ότι πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός επιλεξιμότητας μόνο για ορεινές περιοχές για τις επιχειρήσεις αγροτουρισμού (καταλύματα και εστίαση), και να είναι επιλέξιμα σε όλη την περιοχή παρέμβασης.
Τέλος, ο κ. Γραβάνης ζήτησε από τον ΓΓ τη διαμόρφωση του ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού στις 600.000 ευρώ, έναντι των 400.000 & 300.000 που προβλέπονται, όπως ισχύει και στο τρέχον πρόγραμμα, ώστε να καταστεί εφικτή η ίδρυση βιώσιμων επιχειρήσεων αντιμετωπίζοντας την αύξηση του πληθωρισμού και την αύξηση του κόστους κατασκευής.
Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΡ ευχαρίστησε το Γενικό Γραμματέα για τη συνεργασία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον επιχειρηματικό χώρο και επισήμανε την εξαιρετική σημασία των προγραμμάτων LEADER διαχρονικά στην ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των αγροτικών, μειονεκτικών και ορεινών περιοχών.
Από το Γραφείο Τύπου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό