Ο κόσμος αλλάζει, είμαστε στη ροή της ενέργειας του Σύμπαντος !

Ο κόσμος αλλάζει, είμαστε στη ροή της ενέργειας του Σύμπαντος !

Στο πλαίσο αυτό προκρίθηκε η πρόταση έργου με τίτλο MarCh – Market Changer στο οποίο συμμετέχει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης (ΟΕΕΘ), μετά την
ολοκλήρωση της Α’ φάσης της αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Αυτή τη στιγμή η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και γενικά η κουλτούρα της ψηφιοποίηση, που αν και μας φαινόταν κάτι μακρινό και ίσως …απειλητικό, μοιάζει να είναι η  γέφυρα προσαρμογής, ως  συνώνυμη πλέον της ύπαρξης. Ξεκάθαρα όσο ποτέ πριν και αυτό ήρθε να το υπογραμμίσει περαιτέρω η πανδημία του κορονοϊού.

Έτσι και η επιχειρηματική ζωή και το Εμπόριο που χτυπήθηκαν από  τα μέτρα προστασίας, μεν αρχίζουν και μπαίνουν σε ένα νέο επίπεδο πια. ΕΔΩ η υψηλή τεχνολογία καλείται να δώσει τη λύση, έως ότου τα πράγματα επιστρέψουν εκεί που τα ξέραμε, χωρίς βέβαια τίποτα να είναι  ίδιο πια!

Ο όρος -τηλε- έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και θα μείνει ακόμα και όταν ο πλανήτης δεν απειλείται από τον κορονοϊό! Θα επιχειρηθεί ένας καλός συνδυασμός φυσικής παρουσίας ανθρώπων και υψηλής τεχνολογίας που «φέρνει» κοντά τους ανθρώπους ακόμα και αν οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Πολλοί άνθρωποι θα εξειδικευθούν σε αυτά τα νέα εργαλεία και θα αποτελεί πια μέρος της καθημερινότητάς τους, ανάμεσα σε πόλεις, περιοχές της ίδιας χώρας ή και γειτονικών κρατών.

Μια τέτοια προσπάθεια φαίνεται να έχει θετική προοπτική και αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGV-A, Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, ύψους άνω των 700.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές, μετά την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης, καθώς εδώ και καιρό έχει εγκριθεί το έργο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης(ΟΕΕΘ) με τίτλο, Marker Changer-MarCh-

Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται όλο το τυπικό  της διαδικασίας και ευελπισθούν οι συμμετέχοντες πως γρήγορα θα πραγματοποιήσουν και την εναρκτήρια σύσκεψη με τους εταίρους, εννοείται διαδικτυακά.

Θα ακολουθηθούν τα στάδια της υλοποίησης των δράσεων, τα οποία και θα συνοδεύονται και από τους σχετικούς ελέγχους του προγράμματος σε Ελλάδα, δηλαδή την ΑΜ-Θ και την Βουλγαρία στην περιοχή Κίρτζαλη. Ωστόσο, οι δράσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί πλήρως ακόμα και θα επεκταθούν και σε ένα ευρώ χρονικό ορίζοντα έως και 3 ετών.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Χατζημιχαήλ, είναι πιθανό να γίνουν και αλλαγές και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα, καθώς είναι εξαιρετικά δυναμικό το περιβάλλον.

 

Ειδικότερα,

Το έργο MarCh εστιάζει στη δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και στην Περιφέρεια του Kardzhali της Βουλγαρίας, και υλοποιεί μια σειρά παρεμβάσεων που αφορούν την τόνωση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και την αξιοποίηση των νέων επιχειρηματικών ιδεών.

Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και σειρά υποστηρικτικών ενεργειών, αλλά και στόχος να λειτουργήσουν και ηλεκτρονικά  καταστήματα, όπως επίσης δεν αποκλείεται το εύρος των δράσεων να αγγίξει πέρα από την υποβοήθηση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην ενεργοποίηση των καταναλωτών!

«Η χρονική συγκυρία της έγκρισης και επικείμενης έναρξης υλοποίησης του MarCh καθιστά το έργο ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας που προκάλεσε η πανδημία και οι ραγδαίες αλλαγές στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, έκαναν επιτακτική την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και την ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών και αναγκαία την απόκτηση από τους επιχειρηματίες νέων γνώσεων και δεξιοτήτων», αναφέρεται σχετικά.

«Το έργο, σε συνδυασμό με τους πόρους που θα εισρεύσουν στη χώρα στo πλαίσιo του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και του νέου ΕΣΠΑ, φιλοδοξεί να αποτελέσει μοχλό προώθησης και δυναμικής προσαρμογής των τοπικών επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον.

Με το έργο MarCh επιβεβαιώνει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας το ρόλο της ως βασικού παράγοντα της επιχειρηματικότητας στη Θράκη και ως άξιου και πρωτοπόρου εκπροσώπου του επιχειρηματικού κόσμου».

Στο MarCh συμμετέχουν, πέραν της ΟΕΕΘ, ο Βουλγαρικός Σύνδεσμος Κεφαλαίου και Επιχειρηματικότητας (BICA), ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Kardzhali, το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), και η Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης – TRANSCOOP.

Μάλιστα προκρίθηκε η πρόταση έργου με τίτλο MarCh – Market Changer στο οποίο συμμετέχει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης (ΟΕΕΘ), μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης της αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Το έργο March, το οποίο συνυπέβαλε η ΟΕΕΘ μαζί με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ), την Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης – TRANSCOOP, τον Βουλγαρικό Σύνδεσμο Κεφαλαίου και Επιχειρηματικότητας (BICA) και τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Βιομηχανιών Kardzhali, αφορά στη δημιουργία δομών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και στην Περιφέρεια του Kardzhali στη Βουλγαρία για την υποστήριξη υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων, μέσα από την χάραξη περιφερειακών στρατηγικών, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, την εξατομικευμένη καθοδήγηση επιχειρηματιών και την συμβουλευτική τους υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη, καθώς και τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια κατάρτισης σε μια σειρά από επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα.

Η πρόταση προβλέπει παράλληλα την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής υποδομής υποστήριξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας μας για την κοινή προβολή τους στο διαδίκτυο, όπως και για την διευκόλυνση τους στην ανεύρεση εξειδικευμένων επαγγελματιών, αλλά και στην αναζήτηση στελεχιακού δυναμικού, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του κύκλου εργασιών των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και στην αύξηση της απασχόλησης.

Τα παραπάνω, εφόσον εγκριθεί η πρόταση και στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, αναμένεται να δημιουργήσουν μια ιδιαίτερα χρήσιμη υποδομή για τις επιχειρήσεις της
Περιφέρειας ΑΜΘ στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, ειδικά μετά την απόφαση της ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης και την έγκριση του πακέτου
των 72δις για την χώρα μας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό