Οργασμός έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων της ΑΜ-Θ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Οργασμός έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων της ΑΜ-Θ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Για μεγάλη ικανότητα και ωριμότητα μελετών διακρίθηκε ο Δήμος Αβδήρων Ξάνθης από ολόκληρη την περιφέρεια, απορροφώντας και τους περισσότερους πόρους για έργα που διεκδικεί

Μεγάλη μερίδα από τους πόρους του  Ευρωπαϊκού Ταμείου κατευθύνονται σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων  κτιρίων. Τα κτίρια αναμένεται να αλλάξουν κλίμακα από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν και από ενεργοβόρα –δηλαδή με τεράστιες απώλειες θερμότητας- να καταστούν και να τοποθετηθούν σε μια κλίμακα πολύ καλύτερη, που θα έχουν μειώσει δραστικά  τις απώλειες θερμότητας, σε σημείο που να υπάρχει και τεράστια εξοικονόμηση πόρων για άλλους σκοπούς. Για μεγάλη ικανότητα και ωριμότητα μελετών διακρίθηκε ο Δήμος Αβδήρων Ξάνθης από ολόκληρη την περιφέρεια, απορροφώντας και τους περισσότερους πόρους για έργα που διεκδικεί.

Για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο, βάζει τους πόρους και καλεί τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και ολόκληρη την Ελληνική Πολιτεία, να φανεί ώριμη και να ανταπεξέλθει στο κάλεσμα για μείωση της ενέργειας που χάνεται, κάτι που θα έχει σοβαρό θετικό  αντίκτυπο σε περιβάλλον και κοινωνία. Οι πόροι της Γης δεν είναι ανεξάντλητοι και ο πλανήτης δικαιούται μια μεγάλη ανάσα που πρέπει να του την προσφέρουμε αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου-προγράμματα ΕΣΠΑ-, φέρνοντας σε αρμονία και συνοχή πολίτες και περιβάλλον.

 

Χρηματοδότηση πέντε σημαντικών έργων σχολείων και κτιρίων για το Δήμο Αβδήρων συνολικού προϋπολογισμού 1.457.000€. 

Χρηματοδότηση πέντε  σημαντικών έργων για το Δήμο Αβδήρων συνολικού προϋπολογισμού 1.457.000€, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο  «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».

Για την ένταξη των έργων και τη χρηματοδότηση του δήμου Αβδήρων με 1.457.000 €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο  «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», ενημερώνει η δημοτική αρχή του δήμου.

Όπως μας πληροφορεί, ενδεικτικά αναφέρονται επεμβάσεις εξωτερικής θερμομόνωσης επιφανειών, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης και άλλες επεμβάσεις  προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των θερμικών απωλειών και ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου Αβδήρων.

 

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση των έργων: 

«Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Γενισέας Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 615.417€

«Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων» προϋπολογισμού 234.017€.

«Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Πολυσίτου του Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 177.621€.

«Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 212.166€.

«Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΔΑΠ Ν. Κεσσάνης Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 217.646€.

Σκοπός των έργων είναι η υλοποίηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπές υποστηρικτικές δράσεις προκειμένου να αναβαθμιστεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αλλά και η επίτευξη βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης για τους χρήστες των κτιρίων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν και να αλλάξουν το ενεργειακό προφίλ ενός κτιρίου, όπως,  εξωτερικής θερμομόνωσης επιφανειών, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης και άλλες επεμβάσεις  προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των θερμικών απωλειών και ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου Αβδήρων.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου Αβδήρων, Γιώργου Τσιτηρίδη,  τα μισά σχεδόν χρήματα θα δαπανώνται για την θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών  ενεργειακής αναβάθμισης, τα χρήματα θα κατευθύνονται για άλλους κοινωνικούς στόχους του Δήμου Αβδήρων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος παρουσιάζει  εξαιρετική  ετοιμότητα και ωριμότητα μελετών για χρηματοδότηση και πάλι από το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για «πράσινα» σημεία σε ότι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων.

 

Περιφέρεια ΑΜΘ :Συνολικά 33 δημόσια κτήρια εντάσσει στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση με συνολικό προϊπολογισμο 30 εκ. ευρώ η Περιφέρεια ΑΜ-Θ 

Την χρηματοδότηση 33 έργων για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων στην ΠΑΜΘ ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης, Χρήστος Μέτιος, σε πρόσφατη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής.

Ο κ. Μέτιος ανέφερε πως  οι αρχικοί πόροι της σχετικής πρόσκλησης ήταν 15.000.000 ευρώ και επαρκούσαν για τις πρώτες 11 από τις συνολικά 33 θετικά αξιολογημένες προτάσεις.

Υπήρχε ωστόσο ένα «πιεστικό» ενδιαφέρον και από άλλους φορείς για έργα αναβάθμισης και για το λόγο αυτό, με απόφασή του εξασφαλίστηκαν επιπλέον πόροι 15.480.290 ευρώ.  Έτσι θα χρηματοδοτηθούν και οι 33 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 30.480.290 ευρώ, σε μια προσπάθεια αλλαγής του ενεργειακού προφίλ των δημοσίων κτιρίων της Περιφέρειας επί τα βελτίω.

 

Ενεργειακή αναβάθμιση στο Στρατηγείο του Δ’ ΣΣ και πέντε κτήρια του δήμου Αβδήρων συνολικού προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ στην ΠΕ Ξάνθης 

Στα κτίρια που αναβαθμίζονται ενεργειακά, εκτός από τα πέντε έργα του δήμου Αβδήρων, συμπεριλαμβάνεται  και η ενεργειακή αναβάθμιση του Στρατηγείου του Δ’ ΣΣ , που χρηματοδοτείται συνολικά η ΠΕ Ξάνθης από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, ενώ εκτός μένουν όλοι οι υπόλοιποι δήμοι της Ξάνθης.

Συγκεκριμένα, με την καλύτερη βαθμολογία προωθείται η Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Διοικήσεως του Στρατηγείου Δ’ΣΣ (κτίρια Α, Β, Γ) και της ΙV ΤΑΞΥΠ με δημόσια δαπάνη 1.699.998,57 ευρώ.

 

Η ΕΡΑ Κομοτηνής και δυο ακόμα  έργα εντάσσονται στην ΠΕ Ροδόπης  

Τρία έργα εντάσσονται στην ΠΕ Ροδόπης, εκ των οποίων ένα στο δήμο Κομοτηνής, ένα στο δήμο Ιάσμου και ένα στην ΕΡΑ Κομοτηνής για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων.

 

7,7 εκ. ευρώ στην ΠΕ Έβρου, 3, , 11 στην ΠΕ Καβάλας και 5,3 στην ΠΕ Δράμας 

Επτά έργα εντάσσονται συνολικά στην ΠΕ Έβρου, δύο του ΥΠΕΘΑ, ένα του δήμου Ορεστιάδας και τέσσερα του δήμου Σουφλίου.. Έξι είναι τα έργα που συμπεριλαμβάνονται από την ΠΕ Καβάλας, εκ των οποίων ένα του Δήμου Καβάλας, ένα του Δήμου Θάσου, ένα του Δήμου Νέστου, ένα του Δήμου Παγγαίου, ένα της Αστυνομίας και ένα του ΟΑΕΔ.

Τέλος, έντεκα είναι τα έργα της ΠΕ Δράμας, εκ των οποίων ένα του δήμου Παρανεστίου, έξι του δήμου Προσοτσάνης, δύο του δήμου Δράμας, ένα του δήμου Δοξάτου και ένα της ΠΑΜΘ που αφορά το κτήριο του παραρτήματος χρονίων παθήσεων Δράμας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, από το σύνολο των 33 έργων οκτώ αφορούν σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολεία.

Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κλειστό κολυμβητήριο Καβάλας με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.862.768,52 ευρώ, ενώ η μεγαλύτερη δημόσια δαπάνη προβλέπεται για την Ενεργειακή και Λειτουργική αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος ΟΑΕΔ στο Περιγιάλι Καβάλας (2.980.000 ευρώ).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό