Ορισμός Άμισθου Αντιδημάρχου υπεύθυνο για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

Ορισμός Άμισθου Αντιδημάρχου υπεύθυνο για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

Σε μια μεγάλης συμβολικής και ουσιαστικής σημασίας και περιεχομένου απόφαση προχώρησε ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών κ. Ντίνος Χαριτόπουλος ορίζοντας τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο κ. Μοσχάκη Δημήτριο, άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, με αντικείμενο τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων και εργασιών των φυσικών καταστροφών από έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Μαρωνείας – Σαπών.

Με την απόφαση αυτή αναδεικνύονται και κατοχυρώνονται δύο βασικοί άξονες της λειτουργίας και των προτεραιοτήτων της  δημοτικής αρχής Μαρωνείας – Σαπών: την αναγκαιότητα δυναμικής σύγκλισης και ένωσης αιρετών, στην υπηρεσία του Δήμου και των πολιτών και την αντιμετώπιση με προγράμματα και στοχευμένες παρεμβάσεις των προβλημάτων που δημιούργησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις Δημοτικές Ενότητες.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό