Παραχώρηση του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής στον Δήμο Κομοτηνής και πιθανή ένταξή του από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Παραχώρηση του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής στον Δήμο Κομοτηνής και πιθανή ένταξή του από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Πίεση από τον Ιλχάν Αχμέτ με επίκαιρη ερώτηση πλέον για το Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής

* Δεν χρησιμοποιείται για το σκοπό της παραχώρησής του στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., παραδέχεται ο κ. Τσιάρας        

” Η χρησιμοποίηση του ακινήτου κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που συμφωνήθηκε θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη ακύρωση της παρούσας παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο”

Μετά την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κώστα Τσιάρα στην ερώτηση του βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ σχετικά με την διάσωση του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής και ενόψει του γεγονότος ότι μέσα από την απάντηση αφήνεται μια αόριστη προοπτική ούτως ώστε στο εγγύς μέλλον να υπάρξει “ενδελεχής μελέτη για την αξιοποίηση του κτιρίου”, ο βουλευτής Ροδόπης επανέρχεται σήμερα στο ίδιο θέμα με κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης πλέον, όπου την επόμενη εβδομάδα ο υπουργός Δικαιοσύνης θα κληθεί στην Ολομέλεια της Βουλής να απαντήσει πλέον σε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία και εδράζονται στο πρόσφατο ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι :

Α) Ποια είναι η απάντηση της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στο αίτημα του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής για την παραχώρηση του εν λόγω κτιρίου για 30 τουλάχιστον χρόνια στον Δήμο Κομοτηνής ώστε ο Δήμος να κινήσει την διαδικασία υποβολής αιτήματος ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, όταν δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση από τα αρμόδια υπουργεία;

Β) Σκοπεύετε να εντάξετε το Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής που  ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ./ ν.π.δ.δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΗΛΕΚΤΡΑ» (ΦΕΚ 4813β/2022), που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων;

Επισυνάπτονται η απάντηση του κ. Τσιάρα στην Ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης και η Επίκαιρη Ερώτηση που κατατέθηκε

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στην ΕΡΩΤΗΣΗ 191 2022 ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ)(signed).pdf

 

Επίκαιρη Ερώτηση

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό

Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής στον Δήμο Κομοτηνής και πιθανή ένταξή του από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Κύριε Υπουργέ,

Το παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέοκτίριο, ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ./ ν.π.δ.δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης). Το συγκεκριμένο ακίνητοπεριήλθε στην ιδιοκτησία του εν λόγω ν.π.δ.δ. με το αριθμ. 47441/23-06-1989 Πωλητήριο τουΥπουργείου Οικονομικών, με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση του Δικαστικού ΜεγάρουΚομοτηνής. Στον προαναφερόμενο τίτλο κυριότητας αναφέρεται ρητά ότι η μη εκπλήρωση τουσκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκε ή η χρησιμοποίηση του ακινήτου αυτού κατά τρόποδιαφορετικό από αυτόν που συμφωνήθηκε θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη ακύρωση της παρούσας παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο Δημόσιο. Ήδη τοσυγκεκριμένο ακίνητο πλέον δεν χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε,ειδικότερα μετά την μεταστέγαση των δικαστικών υπηρεσιών στο νέο Δικαστικό ΜέγαροΚομοτηνής.

Τόσο ηΔημοτική αρχή της Κομοτηνής όσο και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης συμφωνούν στην αναγκαιότητα άμεσης συντήρησης, αποκατάστασης των φθορών και αναστύλωσης του κτιρίου, ώστε αυτό να μπορέσει πρωτίστως να διασωθεί, να αναδειχθεί η ιστορικότητα και η σπουδαιότητά του και επιπροσθέτως να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για την επίτευξη μίας τέτοιας χρηματοδότησης και για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, είναι το κτίριο να ανήκει – έστω και κατά παραχώρηση – στον φορέα που θα υποβάλει την αίτηση.

Μετά τα παραπάνω εκτεθέντα ερωτάσθε,

Α) Ποια είναι η απάντηση της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στο αίτημα του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής για την παραχώρηση του εν λόγω κτιρίου για 30 τουλάχιστον χρόνια στον Δήμο Κομοτηνής ώστε ο Δήμος να κινήσει την διαδικασία υποβολής αιτήματος ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, όταν δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση από τα αρμόδια υπουργεία;

Β) Σκοπεύετε να εντάξετε το Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής που  ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ./ ν.π.δ.δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΗΛΕΚΤΡΑ» (ΦΕΚ 4813β/2022), που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων;

Ο ερωτών βουλευτής,

Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό