Παράταση της χρήσης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου για τους επαγγελματίες

Παράταση της χρήσης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου για τους επαγγελματίες

Ο Δήμος Κομοτηνής καλεί όλους τους επαγγελματίες που έχουν λάβει άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2022 και κάνουν χρήση ατελώς του επιπλέον λόγω covid-19 χώρου, να προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου με την υφιστάμενη άδεια προκειμένου να ανανεωθεί έως 15/01/2023 όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 65 του Νόμου 4688/2020, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 82 του Νόμου 4975/2022 (ΦΕΚ 187/30-09-2022 τεύχος Ά).

Τονίζεται πως όσοι θέλουν να κάνουν χρήση με βάση την παραπάνω διάταξη θα πρέπει απαραιτήτως πρώτα να εκδώσουν την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2022.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό