Παρατείνονται οι συμβάσεις εργαζομένων στους Δήμους λόγω κορωνοϊού

Παρατείνονται οι συμβάσεις εργαζομένων στους Δήμους λόγω κορωνοϊού

Όπως αναφέρει η τροπολογία, οι συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ α’ και βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για αποτροπή διάδοσης του κορονοιού δύνανται να παραταθούν από λήξη τους και μέχρι τις 31.5.2022 υπό προϋπόθεση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για μισθοδοσία του προσωπικού αυτού.

Η παράταση των συμβάσεων αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι ενεργές κατά ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και μεταβάλλει χαρακτήρα εργασίας των απασχολούμενων. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24).

Η τροπολογία ΕΔΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό