Παρελήφθη νέος εξοπλισμός μηχανημάτων για την ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μαρωνείας Σαπών

Παρελήφθη νέος εξοπλισμός μηχανημάτων για την ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μαρωνείας Σαπών

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το έργο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» ύψους 119.650 ευρώ με την παραλαβή από τις υπηρεσίες του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών ενός κάδου εκσκαφής γενικής χρήσης και ενός τρυπανιού με μοτέρ (αρίδα).
Ο νέος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών είναι συμβατός με τα υφιστάμενα JCB του Δήμου και θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών του.
Στο πλαίσιο του ίδιου έργου τον περασμένο Οκτώβριο οι υπηρεσίες παρέλαβαν δύο σάρωθρα με κάθισμα χειριστή.
Η προμήθεια των παραπάνω, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ ενισχύσει τον ήδη ανανεωμένο στόλο του Δήμου και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην μάχη της καθημερινότητας που δίνουν οι υπηρεσίες υπέρ της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Γίνεται σε συνέχεια ανάλογων προσπαθειών της διοίκησης το 2022 με την προμήθεια JCB, φορτωτή, φορτηγού, δύο απορριμματοφόρων, και άλλων απαραίτητων οχημάτων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό