Περιφερειακή Σύνθεση : «Να γίνει συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα θέματα της Κτηνοτροφίας στην ΑΜΘ»

Περιφερειακή Σύνθεση : «Να γίνει συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα θέματα της Κτηνοτροφίας στην ΑΜΘ»

Η Περιφερειακή Σύνθεση δήλωσε στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου την θετική πρόθεση όλων των συμβούλων της στο ενδεχόμενο να γίνει έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου, με αποκλειστικό θέμα τις δυσμενείς εξελίξεις στον κλάδο της Κτηνοτροφίας στην Περιφέρεια μας.

Η παράταξή μας, στηρίζει και υποστηρίζει το σχετικό αίτημα που υπέβαλλαν προς το προεδρείο οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της περιοχής μας, η οποία βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο και λόγω των εξελίξεων που διαφαίνονται στα θέματα των ενισχύσεων αλλά και λόγω των υπόλοιπων αρνητικών συγκυριών που έχουν συσσωρευτεί (ασθένειες ζωικού κεφαλαίου, περιορισμός νέων γεωργών που έχουν πρόθεση να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, παρατεινόμενες αδειοδοτικές δυσκολίες, κόστος εισροών κοκ).

Ως εκ τούτου, θεωρούμε σημαντικό το αίτημα των κτηνοτροφικών συλλόγων και πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά άμεση προτεραιότητα.

Εν τω μεταξύ, στην επιστολή που κοινοποίησαν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι, μεταξύ άλλων αναφέρουν:

«Ζητάμε την άμεση σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντομότερο

δυνατό, για να ενημερωθεί το σώμα από τους εκπροσώπους μας.

Σκοπός της ενημέρωσης του περιφερειακού συμβουλίου, είναι η κατανόηση της σοβαρότητας του θέματος, για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιφέρειά μας και ο σχεδιασμός για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν από τη διοίκηση της περιφέρειας προς την κυβέρνηση, για να αρθούν οι μέχρι σήμερα αδικίες, στις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων της περιφέρειάς μας.

Η ενημέρωση αφορά:

Την κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας με την ΚΥΑ 873/55993/26.5.2015 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 1217/264725/27.09.2021.

Την κατανομή του Εθνικού αποθέματος στους κτηνοτρόφους και αγρότες για τα έτη2017, 2018, 2019, 2020.

Τις επιπτώσεις των ανωτέρω στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιφέρειά μας και στην εφαρμογή της ΚΑΠ 2021-2027».

 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΜΘ

8-11-2021

e-mail : dimopouloskavala@gmail.com

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών

τηλ. 6972409960

ΘΕΜΑ: “Αίτημα των κτηνοτροφικών συλλόγων της ΑΜ-Θ, για έκτακτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου”

Κύριε πρόεδρε του περιφερειακού συμβουλίου.

Οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της ΑΜ-Θ, συνεχίζουμε να βιώνουμε καθημερινά την πραγματική συρρίκνωση της κτηνοτροφίας στην περιφέρειά μας.

Τα οικονομικά προβλήματα των συναδέλφων, πολλές φορές αποδεικνύονται αξεπέραστα και τους αναγκάζουν να δραπετεύσουν από την κτηνοτροφία, που είναι πια περισσότερο τρόπος ζωής και μεράκι, παρά επάγγελμα βιοπορισμού.

Οι κτηνοτρόφοι προτιμούν την αξιοπρεπή αποχώρηση, από τη συσσώρευση χρεών.

Σίγουρα το οικονομικό κέρδος, δεν είναι πια το βασικό κίνητρο για να γίνει ή να παραμείνει κάποιος κτηνοτρόφος.

Τα χωριά μας ερημώνουν και τα σύνορα αδειάζουν, αφού η δημογραφική συρρίκνωση του γενικού πληθυσμού αλλά κυρίως των κτηνοτρόφων, που είναι  από τους λίγους κατοίκους των περιοχών αυτών, έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της οικονομικής τους απαξίωσης.

Η χιλιοειπωμένη και πολυδιαφημισμένη διατροφική αυτάρκεια της πατρίδας μας, συνεχίζει να παραμένει ένα όμορφο σύνθημα, που συνηθίζει να χρησιμοποιεί διαχρονικά και διακομματικά, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία        του ΥΠΑΑΤ, χωρίς να κάνει τίποτα για να επιτευχθεί.

Χωρίς κτηνοτρόφους και ζώα όμως, κανένας σχεδιασμός και κανένας στόχος δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Οι οικονομικές ενισχύσεις της ΚΑΠ είναι από τους βασικούς πόρους των κτηνοτρόφων και φυσικά της οικονομίας της τοπικής αγοράς της περιφέρειάς μας.

Από το 2014 που προέκυψαν τα πρώτα προβλήματα με τις επιλέξιμες για ενισχύσεις βοσκοτοπικές εκτάσεις της πατρίδας μας, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της ΑΜΘ δίνουμε ένα διαρκή και μοναχικό αγώνα, για να εφαρμοστεί το δίκαιο και αυτονόητο για τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων της περιφέρειάς μας, αλλά κι ολόκληρης της χώρας.

Με την ΚΥΑ 873/55993/26.5.2015 η διαχείριση των βοσκοτόπων πέρασε θεωρητικά, από τους Δήμους στις Περιφέρειες. Στην πραγματικότητα όμως δεν ξέφυγε ποτέ μέχρι σήμερα, από τη δικαιοδοσία του ΥΠΑΑΤ.

Από το 2014 με τους Δήμους και μετά το 2015 με τις Περιφέρειες, το ΥΠΑΑΤ πάντα αναζητούσε συνενόχους στη διαδικασία της εικονικής κατανομής των βοσκοτόπων, μέσω της “τεχνικής λύσης”.

Η στρεβλή και άδικη κατανομή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της πατρίδας μας, ανάλογα με την περιφέρεια (χωρική ενότητα) που ανήκουν, έχει στερήσει πολλά εκατομμύρια ευρώ από τους κτηνοτρόφους και την οικονομία της περιφέρειάς μας, σε σχέση με κτηνοτρόφους άλλων περιφερειών, με το ίδιο ζωικό κεφάλαιο.

Με τον τρόπο κατανομής από το 2015 των επιλέξιμων για ενισχύσεις βοσκοτοπικών εκτάσεων, οι ενισχύσεις που στερούνται οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειάς μας, επιμερίζονται στους κτηνοτρόφους της υπόλοιπης χώρας.

Βρισκόμαστε μπροστά σε καινούριες σημαντικές αποφάσεις για την κατανομή των βοσκοτόπων που πήρε, αλλά δρομολογεί να πάρει και στο μέλλον ενόψει της ΚΑΠ 2021-2027, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

Ζητάμε την άμεση σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντομότερο δυνατό, για να ενημερωθεί το σώμα από τους εκπροσώπους μας.

Σκοπός  της ενημέρωσης του περιφερειακού συμβουλίου, είναι η κατανόηση της σοβαρότητας του  θέματος, για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιφέρειά μας και ο σχεδιασμός για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν από τη διοίκηση της περιφέρειας προς την κυβέρνηση, για να αρθούν οι μέχρι σήμερα αδικίες, στις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων της περιφέρειάς μας.

Η ενημέρωση αφορά:

Την κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας με την ΚΥΑ 873/55993/26.5.2015  όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 1217/264725/27.09.2021.

Την κατανομή του Εθνικού αποθέματος στους κτηνοτρόφους και αγρότες για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020.

Τις επιπτώσεις των ανωτέρω στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιφέρειά μας και στην εφαρμογή της ΚΑΠ 2021-2027.

Εκτός από τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων του περιφερειακού συμβουλίου, θα θέλαμε να μεριμνήσετε και για την πρόσκληση και συμμετοχή των βουλευτών της περιφέρειάς μας, στους οποίους θα κοινοποιηθεί και από εμάς η παρούσα επιστολή.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της ΑΜ-Θ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Πρόεδρος περιφερειακού συμβουλίου ΑΜ-Θ κ. Χ. Παπαθεοδώρου.

Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Χ. Μέτιο.

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γ. Ζιμπίδης.

Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες.

Επικεφαλείς παρατάξεων και περιφερειακοί σύμβουλοι ΑΜ-Θ.

Βουλευτές περιφερειακών ενοτήτων ΑΜ-Θ.

Μ.Μ.Ε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό