«Ἡ Πόλις ἑάλω»: Εκδήλωση μνήμης της Μητρόπολης Μαρωνείας για την άλωση της Κωνσταντινούπολης

«Ἡ Πόλις ἑάλω»: Εκδήλωση μνήμης της Μητρόπολης Μαρωνείας για την άλωση της Κωνσταντινούπολης

Ἀνακοινώνεται ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, με ἀφορμή την  ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλευούσης τῶν πόλεων θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 και  ὥρα 20:00, στην αἴθουσα τοῦ πρώτου ὀρόφου τῆς Τσανακλείου Σχολῆς, Ἐκδήλωση Μνήμης με τίτλο : «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ».

Ἡ Χορωδία τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς και  Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας με Χοράρχη τον κ. Γεώργιο Πενέτη θα ἀποδώσουν ὕμνους και τραγούδια και θα  ἀπαγγείλουν ἀναγνώσματα σχετικά με την ἀποφράδα ἡμέρα κατά την ὁποία ἀκούστηκε ἡ κραυγή «Ἑάλω ἡ Πόλις» και ἡ Πόλη τῶν Ἁγίων, τῶν Αὐτοκρατόρων και τῶν θρύλων, πέρασε στους Ὀθωμανούς κατακτητές.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη καλεῖ το  Πλήρωμά της να συμμετάσχει στην  Ἐκδήλωση Μνήμης, προκειμένου να ἀποδωθεῖ ἡ ὀφειλόμενη τιμή στον τελευταῖο Βυζαντινό Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο, τον Παλαιολόγο καί τους σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντες πατέρες καί ἀδελφούς μας, Κληρικούς καί Λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν ὑπερασπιζόμενοι τα Ἱερά και τα  Ὅσια τοῦ Γένους μας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό