Πράσινο φως για την ψηφιοποίηση του Μουσείου Καραθεοδωρή

Πράσινο φως για την ψηφιοποίηση του Μουσείου Καραθεοδωρή

Εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση η πρόταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Παιδείας και Αθλητισμού Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής με τίτλο «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Ανάδειξη Μουσείου Κ. Καραθεοδωρή» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ με προϋπολογισμό 488.134 ευρώ.
Η πρόταση είχε υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης 118 του ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο «Δημιουργία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος».
Η πρόταση της ΔΚΕΠΠΑΚ αφορά στην ψηφιοποίηση της συλλογής του Μουσείου, την προμήθεια σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τη δημιουργία ψηφιακού υλικού για ενήλικες και παιδιά με άξονα τη ζωή και το έργο του Κ. Καραθεοδωρή.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό