Προκήρυξη 13ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2024, Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος

Προκήρυξη 13ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2024, Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13 ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2024

Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος προκηρύσσει τον 13ο Διεθνή
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2024, με έναρξη τη 13η Μαϊου και λήξη τη 15 η Ιουλίου 2024. Ο διαγωνισμός
περιλαμβάνει τα είδη του λόγου: Ποίηση, Διήγημα, Νουβέλα, Παιδικό παραμύθι, Παιδικό – νεανικό
διήγημα.
Η κρίση των έργων θα γίνει από κριτική επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ομίλου και αποτελείται από
διακεκριμένους λογοτέχνες και συγγραφείς. Για λόγους διασφάλισης της αντικειμενικότητας του διαγωνισμού,
τα μέλη της επιτροπής θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ενήλικες, άνω των 18 ετών, που γράφουν στη Νέα
Ελληνική Γλώσσα και διαμένουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται τα
μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου, της κριτικής επιτροπής, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και Β' βαθμού.
 Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε περισσότερες από μία (1) κατηγορίες, με ένα
αδημοσίευτο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, διαδίκτυο) έργο ανά
κατηγορία, τηρώντας για κάθε συμμετοχή ξεχωριστά, τους όρους που ακολουθούν και αναφέρονται
αναλυτικά στις κατηγορίες (π.χ. υποψηφιότητα σε 3 κατηγορίες, 3 φάκελοι, 3 καταθέσεις συμμετοχής).
 Τα έργα (όλων των κατηγοριών), θα είναι γραμμένα απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα και όχι σε
κάποια τοπική διάλεκτο ή άλλη ξένη γλώσσα. Επιτρέπεται να υπάρχουν λίγες λέξεις, τοπικής διαλέκτου
ή ξένες, αν το απαιτεί το έργο, αλλά θα υπάρχει απαραίτητα και σημείωση με επεξήγησή τους.
 Με τη συμμετοχή του ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται πως το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση. Οι
συμμετέχοντες συμφωνούν με τους όρους του διαγωνισμού και αποδέχονται την απόφαση της κριτικής
επιτροπής, η οποία είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
 Η βαθμολόγηση θα γίνει ατομικά και ξεχωριστά (χωρίς από κοινού συζήτηση) από τα μέλη της κριτικής
επιτροπής με πρώτη ιδιότητα, αυτή του αναγνώστη. Οι βαθμολογίες θα είναι ισότιμες, ο μέσος όρος θα
υπολογιστεί με ίση συμμετοχή κάθε ενός αναγνώστη, στην αντίστοιχη κατηγορία συμμετοχής. Για να
προκύψει βαθμολόγηση για βραβεία θα πρέπει οι συμμετοχές να ξεπερνούν τις 10 στη συγκεκριμένη
κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση θα χορηγηθούν μόνο Έπαινοι συμμετοχής. Η κριτική επιτροπή
δικαιούται να απονείμει Βραβεία, Επαίνους και Αναμνηστικά.
 Τα έργα που θα διακριθούν, θα δημοσιευθούν στην ηλεκτρονική εφημερίδα του Ομίλου, εφόσον το
επιθυμούν οι δημιουργοί, συνοδευόμενα από μία φωτογραφία και ένα μικρό βιογραφικό τους. Ειδικά τα
ποιήματα που θα διακριθούν με Α’, Β’ και Γ’ Βραβείο θα δημοσιευθούν στην ποιητική συλλογή που
θα εκδώσει ο Όμιλος για το έτος 2025, εφόσον το επιθυμούν οι δημιουργοί, συνοδευόμενα από μία
φωτογραφία και ένα μικρό βιογραφικό τους.
 Τα έργα που υποβάλλονται στον διαγωνισμό, δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα έργα θα
καταστραφούν μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμoύ.
 Η αποστολή των έργων θα πραγματοποιηθεί με απλή επιστολή και όχι συστημένη από την 13η Μαϊου
ως την 15η Ιουλίου 2024, η οποία αποδεικνύεται με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, ή του courier.
 Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί όλους ανεξαιρέτως τους όρους και τις προδιαγραφές της
προκήρυξης του διαγωνισμού (γενικούς και ειδικούς ανά κατηγορία), θα αποκλείεται, χωρίς
ειδοποίηση του διαγωνιζομένου.
Αναλυτικά η προκήρυξη και οι Ειδικοί Όροι συμμετοχής ανά κατηγορία: www.clubunesco.gr.
Για τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος

Η Πρόεδρος   –  Δέσποινα (Νίνα) Διακοβασίλη

H Γενική Γραμματέας- Μαρία (Μάνια) Βλαχογιάννη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό