Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κομοτηνής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κομοτηνής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κομοτηνής 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενη/ο ότι ο Δήμος Κομοτηνής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25 Χ
2 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25 Χ
3 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25 Χ
4 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25 Χ
5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25 Χ
6 Τοπική Ιστορία 25 Χ
7 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα 25 Χ
8 Αθλητισμός και διατροφή 25 Χ
9 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός
τουρισμός
25 Χ
10 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25 Χ
11 Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 15 Χ
12 Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 25 Χ
13 Διοργάνωση Τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων
25 Χ
14 Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δρας    δραστηριότητες 10 Χ
15 Βασικά Αγγλικά Α1 50 Χ
16 Βασικά Γαλλικά Α1 50 Χ
17 Βασικά Γερμανικά Α1 50 Χ
18 Βασικά Τουρκικά επιπέδου Α1 50 Χ
19 Βασικά Τουρκικά επιπέδου Α2 50 Χ
20 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
21 Βασικά Βουλγαρικά Α1 50 Χ
22 Βασικά Βουλγαρικά Α2 50 Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.komotini.gr/
Μας αποστέλλετε την αίτησή σας συμπληρωμένη επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο  δελτίου αστυνομικής  ή διαβατηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση   vivkomot@otenet.gr.
Στην αίτησή σας μπορείτε να συμπληρώσετε μέχρι 2 επιλογές προγραμμάτων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 25310 22589

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρίτου & Στουκόπουλου, 69100 Κομοτηνή

Email: vivkomot@otenet.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό