Δημήτρης Χαρίτου: «Να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των νέων αγροτών που στερούνται μέρος της βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα 2020»

Δημήτρης Χαρίτου: «Να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των νέων αγροτών που στερούνται μέρος της βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα 2020»

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου με παρέμβασή του στη Βουλή και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά, μαζί με άλλους 27 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των νέων αγροτών που στερούνται μεγάλο μέρος της βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα 2020.

Σε ερώτηση σημειώνεται ότι πρόκειται για νέους αγρότες που μεταβίβασαν μέρος των δικαιωμάτων, που τους παραχωρηθήκαν το 2020 από το Εθνικό Απόθεμα, σε συγγενείς α’ βαθμού προκειμένου να ενταχθούν, στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», χωρίς αυτή η πράξη να είναι καταχρηστική ή να ενέχει δόλο, αφού ο σκοπός ήταν η διευκόλυνση για την ένταξή τους στο εν λόγω πρόγραμμα. Όμως, με βάση νέα υπουργική απόφαση στις 22.10.2021, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην ακύρωση των δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα 2020, που είχε χορηγήσει στη συγκεκριμένη κατηγορία νέων αγροτών.

Οι βουλευτές καλούν τον υπουργό να διορθώσει αυτήν την αδικία εξαιρώντας από την υπουργική απόφαση αυτήν την κατηγορία νέων αγροτών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: Ανάκληση δικαιωμάτων σε νεοεισερχόμενους αγρότες από τη βασική ενίσχυση του Εθνικού Αποθέματος έτους 2020 

Με την αριθμ.1180/294523/22.10.2021 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ Β΄ 4941) με την οποία τροποποιείτε προηγούμενη υπουργική απόφαση την υπ’ αρ. 1930/81861/22.7.2015 σχετικά με την χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, επιχειρείτε να διορθώσετε περιπτώσεις καταστρατήγησης της κατανομής του εθνικού αποθέματος του 2020. Συγκεκριμένα περιπτώσεις όπου είτε οι δικαιούχοι δημιούργησαν τεχνητές συνθήκες ή υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, είτε ενήργησαν καταχρηστικώς με σκοπό να αποκομίσουν οικονομικό όφελος από την εκμίσθωση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων, καθώς κ.ά..

Όμως, με τη νέα υπουργική απόφαση ακυρώνετε πράξεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης αποθέματος έτους 2020 νομότυπες οι οποίες ολοκληρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ. πρωτ. 30797/20-05-20201 του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικής με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2021. Στην εν λόγω εγκύκλιο δεν υπήρξε καμία διάταξη περί μη δυνατότητας μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης αποθέματος του 2020.

Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα υπουργική απόφαση αδικείτε την κατηγορία των νεοεισερχόμενων αγροτών, οι οποίοι μεταβίβασαν μέρος των δικαιωμάτων σε συγγενείς α’ βαθμού προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (υπομέτρο 6.1). Οι εν λόγω νέοι γεωργοί προκειμένου να λάβουν τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία – αφού στα κριτήρια ήταν το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη – ώστε να είναι τελικά επιλέξιμοι στο πρόγραμμα, μεταβίβασαν μέρος των δικαιωμάτων που έλαβαν από το Εθνικό Απόθεμα του 2020σε συγγενείς α’ βαθμού που ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα, με την προοπτική να τα επανακτήσουν. Άλλωστε ο στόχος του προγράμματος των νέων αγροτών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας βιώσιμων  γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επομένως οι νεοεισερχόμενοι αγρότες θα πρέπει να τύχουν της στήριξης του ΥπΑΑΤ.

Είναι φανερό ότι στις ενέργειες αυτής της κατηγορίας των νέων αγροτών ούτε δόλος υπάρχει, ούτε η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως καταχρηστική όπου η μεταβίβαση έγινε σε συγγενή α’ βαθμού, αφού ο σκοπός ήταν η διευκόλυνση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Παρόλα αυτά ο ΟΠΕΚΕΠΕ με νέα εγκύκλιό του στις  23.11.2021 προχώρησε στην ακύρωση των δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα του 2020, που είχε χορηγήσει στη συγκεκριμένη κατηγορία των νέων αγροτών.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Αν είναι στις προθέσεις σας να διορθώσετε αυτήν την αδικία εξαιρώντας από την υπουργική απόφαση αυτήν την συγκεκριμένη κατηγορία των νέων αγροτών;

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό