Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κομοτηνής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κομοτηνής

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενη/ο ότι ο Δήμος Κομοτηνής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα με τη μέθοδο της Τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 25 Χ Χ
2 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25 Χ Χ
3 Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 12   Χ
4 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη ηλικία 25   Χ
5 Άθληση στην Τρίτη ηλικία 25   Χ
6 Τοπική Ιστορία 25   Χ
7 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25   Χ
8 Αγροτική Επιχειρηματικότητα -Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25   Χ
9 Βασικά Τούρκικα Α1 50 Χ  
10 Βασικά Τούρκικα Α2   Χ  
11 Βασικά Αγγλικά Α1   Χ  
12 Βασικά Αγγλικά Α2   Χ  
13 Βασικά Βουλγαρικά Α1   Χ  
14 Βασικά Βουλγαρικά Α2   Χ  
15 Βασικά Γερμανικά  Α1   Χ  
16 Βασικά Γερμανικά Α2   Χ  
17 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)   Χ  

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 25310 22589

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρίτου και Στουκόπουλου

Email: vivkomot@otenet.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.    

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό