Πρόσκληση συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Δήμου Κομοτηνής

Πρόσκληση συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Δήμου Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής διαθέτει 10 εγκρίσεις συμμετοχής στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά που θα λειτουργήσει στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής, με τα εξής πωλούμενα είδη:

1) Ζαχαρώδη είδη και παραδοσιακά γλυκά (2 θέσεις σε οικίσκους)

2) Κρύα σάντουιτς ή σφολιατοειδή που θα φυλάσσονται σε ειδικά ψυγεία και θερμοθαλάμους αντίστοιχα (1 θέση σε οικίσκο)

3) Αποξηραμένα άνθη και ιδίως όσα συνάδουν με το πνεύμα των ημερών (1 θέση σε οικίσκο)

4) Χριστουγεννιάτικα είδη – κατασκευές (2 θέσεις)

5) Χειροποίητα κοσμήματα (1 θέση)

6) Ξηροί καρποί (1 θέση)

7) Ψημένα κάστανα από φορητές εγκαταστάσεις έψησης (1 θέση)

8) Μαλλί της γριάς- ποπ κορν από φορητές εγκαταστάσεις έψησης (1 θέση).

Η χρονική διάρκεια θα είναι 20 ημέρες και συγκεκριμένα από τις 18 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2022.

Το τέλος για ολόκληρο το χρονικό διάστημα λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς καθορίζεται στο ποσό των  100 ευρώ για τις θέσεις με τους  οικίσκους και στο ποσό των  50 ευρώ για τις θέσεις χωρίς οικίσκους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από σήμερα 10 μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13.00.

 

Δικαιολογητικά

Α. Οι πωλητές υπαιθρίου εμπορίου πρέπει να προσκομίσουν τα εξής:

 •  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται υπόδειγμα από την υπηρεσία)
 •  Βεβαίωση Δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαιθρίου εμπορίου ή  την Άδεια Υπαιθρίου Εμπορίου που έχουν στην κατοχή τους
 •  Πιστοποιητικό Υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
 • Δημοτική ενημερότητα
 • Τριπλότυπο είσπραξης καταβολής τελών –εφόσον θα βρίσκονται στον κατάλογο συμμετεχόντων.

Β. Οι πωλητές, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με συναφή είδη, για τη συμμετοχή τους στην Χριστουγεννιάτικη Aγορά Κομοτηνής, πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, η οποία θα εκδίδεται για τον σκοπό αυτό  αμέσως από τον Δήμο, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση χορήγησης (χορηγείται από την υπηρεσία).
 2. Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας από το TAXIS με ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.
 3. Βεβαίωση Ταμειακής Μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή.
 4. Πιστοποιητικό Υγείας, όπου απαιτείται.
 5. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση.
 6. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
 7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 8. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων καλώντας στο 2531353402.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό