Προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών στο Δ.Π.Θ. με μισθό έως 23.000 ευρώ

Προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών στο Δ.Π.Θ. με μισθό έως 23.000 ευρώ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων & Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοίνωσε τη πρόσληψη 4 ατόμων για θέσεις εξωτερικών συνεργατών σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή.

Ειδικότητες

Συγκεκριμένα το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τη χορήγηση «δύο (2)» ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Παρατηρητήριο για την Ελληνική Επανάσταση». (Κομοτηνή)

  • 2 Υποψήφιοι διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες / Ιστορικοί

Αντικείμενο: Καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του Παρατηρητηρίου

Ύψος Αμοιβής: έως το ποσό των 9.300,00€

 

Επίσης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «PharmaLedger» ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο. (Αλεξανδρούπολη)

Διαβάστε όλες τις ειδικότητες που ζητούνται ΕΔΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό