Ψηφίστηκε η τροπολογία για την αφαίρεση βαθμών από τις ΚΑΕ που δεν πήραν από την ΕΕΑ πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα

Ψηφίστηκε η τροπολογία για την αφαίρεση βαθμών από τις ΚΑΕ που δεν πήραν από την ΕΕΑ πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα

  • Ρυθμίσεις, επιπλέον, που αφορούν στην εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη λειτουργία της ΔΟΑ, στην απόλυτη εναρμόνιση με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA και στην θέσπιση αναπληρωτή επιχειρησιακού διευθυντή στο ΟΑΚΑ, με αποκλειστική αρμοδιότητα σε θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων και υλοποίησης έργων

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, κατά τη σημερινή συζήτηση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, η τροπολογία που αφορά, μεταξύ άλλων, στις ποινές των Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών επί μη χορήγησης ή ανάκλησης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του πιστοποιητικού συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα.

Με την τροπολογία ρυθμίζονται, επιπλέον, ζητήματα που αφορούν

  • στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και στις δράσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής,
  • στην εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με καταληκτική ημερομηνία κατάκτησης της σχετικής διάκρισής τους την 19/09/2021
  • στην απόλυτη εναρμόνιση με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ
  • στη δυνατότητα πρόσληψης 2ου αναπληρωτή επιχειρησιακού διευθυντή στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών με αποκλειστική αρμοδιότητα σε θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων και υλοποίησης έργων.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, αναλύοντας την αναγκαιότητα της τροπολογίας, τόνισε για τις προβλέψεις της:

«Στο άρθρο 1 δίνουμε έμφαση στις διεθνείς δράσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, οι οποίες αποσκοπούν στην διάδοση των Ολυμπιακών Αξιών, στην επιστημονική τεκμηρίωση της Ολυμπιακής Ιδέας, όπως και στην διεθνή εδραίωση της Ολυμπιακής Παιδείας.

Μέχρι σήμερα το Δ.Σ. της Δ.Ο.Α είναι 9μελές, με τρεις εκπροσώπους από την Ε.Ο.Ε. Εναρμονιζόμαστε με τις επιταγές της Δ.Ο.Ε. και προχωράμε σε αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. της Δ.Ο.Α. σε 11 μέλη.

Ρυθμίζουμε, ώστε να μετέχει αυξημένος αριθμός μελών της Ε.Ο.Ε (5 μέλη), εκπρόσωποι τους οποίους ορίζει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (3 μέλη) και ex officio ο Δήμαρχος της Αρχαίας Ολυμπίας.

Εκσυγχρονίζεται η δομή της Δ.Ο.Α. και κανονίζονται επαρκώς τα ζητήματα που αφορούν στην διοίκηση και την στελέχωση της, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και εκπλήρωση των στόχων της.

 

Στο άρθρο 2 αφουγκραστήκαμε τον προβληματισμό της οριζόντιας αφαίρεσης 5-10 βαθμών, ως ποινή που ισχύει σήμερα για όσες Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες δεν λαμβάνουν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

Ρυθμίζουμε, ώστε η ποινή που θα εφαρμόζεται για τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες να είναι λιγότερο εξοντωτική και περισσότερο αναλογική με τον τρόπο βαθμολόγησής τους.

Κι αυτό γιατί  δεν είναι ίδιος ο τρόπος βαθμολόγησης των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών και των Κ.Α.Ε. στα αντίστοιχα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, ούτε ίδιο το σύνολο των αγώνων που δίνουν για το πρωτάθλημά τους μέσα στην αγωνιστική περίοδο.

Προβλέπουμε ώστε η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού από την Ε.Ε.Α. να τιμωρείται πειθαρχικά με την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) έως πέντε (5) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης ή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

 

Στο άρθρο 3, πάντα σχετικά με τις K.Α.Ε. που πρόκειται να συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022,

  • εάν η Ε.Ε.Α. δεν χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης, οι Κ.Α.Ε. θα τιμωρούνται κατ’ εξαίρεση με αφαίρεση ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του οικείου πρωταθλήματος, εφόσον -κατά την κρίση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου- πληρούν όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού,
  • προκειμένου να αποφευχθούν καταστρατηγήσεις, η διάταξη ισχύει για αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού που έχουν υποβληθεί έως και 31/08/2021.

 

Στο άρθρο 4 προτείνουμε, ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 που αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Η ισχύουσα ημερομηνία ήθελε τη διάκριση να έχει επιτευχθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Όμως, πολλοί Πανελλήνιοι Αγώνες αναβλήθηκαν εντός του έτους 2021, αφενός λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, αφετέρου λόγω των αυστηρών μέτρων πυροπροστασίας που ελήφθησαν, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση σε ορισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Κρίνουμε σκόπιμο και αναγκαίο να εκτιμηθούν αυτές οι δυσχέρειες, να ληφθούν υπόψη και προτείνουμε την 19η Σεπτεμβρίου, διότι είναι η καταληκτική ημερομηνία που δέχεται το Υπουργείο Παιδείας, ώστε με τη σειρά του να προβεί στην διαμόρφωση των καταλόγων των εισακτέων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Στο άρθρο 5 προστίθεται  τρίτο εδάφιο στο τέλος της παρ. 22.7.2. του άρθρου 22 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) προκειμένου να επιτευχθεί η απόλυτη εναρμόνιση με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Code) του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

 

Και τέλος, στο άρθρο 6, δίδεται η δυνατότητα πρόσληψης στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) 2ου αναπληρωτή επιχειρησιακού διευθυντή, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων και υλοποίησης έργων.

Πρόκειται για έργα χρηματοδοτούμενα με απορρόφηση κονδυλίων από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θεσπίστηκε  με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Φεβρουαρίου 2021 ή από το Εταιρικό Σύμφωνο για το  Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) ή από άλλους συναφείς ή παρεμφερείς μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Είναι αποτέλεσμα του ότι καταφέραμε και εντάξαμε στο Πρόγραμμα Πράσινης Ανάπτυξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0., το συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και ανάπλασης του Ο.Α.Κ.Α., ύψους 43,5 εκ. ευρώ.

Το συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και ανάπλασης του Ο.Α.Κ.Α.,  περιλαμβάνει έργα ενεργειακής αναβάθμισης, αποκατάστασης και συντήρησης καθώς και δημιουργίας χώρων πρασίνου, διαδρόμων για ποδήλατα, δρομείς και περιπατητές αλλά και εμπορικών χώρων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Προκύπτουν επομένως αυξημένες ανάγκες και για να ανταποκριθούμε σε αυτές, στοχεύουμε, μέσα από τη ρύθμιση αυτή, στην ταχεία ολοκλήρωση των έργων και στην εύρυθμη απορρόφηση των κονδυλίων του προγράμματος Πράσινης Ανάπτυξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.

Και οι έξι ανωτέρω διατάξεις στοχεύουν στην στήριξη και την ενίσχυση του αθλητισμού και των αθλητών. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του αθλητισμού, των αθλητικών φορέων και της αθλητικής οικογένειας, δίνουμε άμεσα λύσεις και λειτουργούμε ως εγγυητές της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ενίσχυσής τους».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό