Ρεκόρ εισπράξεων από τον τουρισμό στο 11μηνο του 2023

Ρεκόρ εισπράξεων από τον τουρισμό στο 11μηνο του 2023

Ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, αφήνοντας με διαφορά πίσω το ρεκόρ του 2019 οπότε και είχαν εισπραχθεί την αντίστοιχη περίοδο 17,88 δισ. ευρώ, ενώ αυξημένα κατά 2,682 δισ. ευρώ εμφανίζονται τα έσοδα από τον τουρισμό και σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2022 (ήταν 17,433 δισ. ευρώ).

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023 δείχνουν ότι στο επισκοπούμενο διάστημα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 20,11 δισ. αυξημένες κατά 12,5% έναντι εκείνων του 2019.

Αποτέλεσμα της καλής πορείας των τουριστικών εσόδων, ήταν να περιοριστεί το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά 6,6 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και να διαμορφωθεί σε 11,9 δισεκ. ευρώ.

Ειδικότερα:

*Το Νοέμβριο του 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 604,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Νοέμβριο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 3,3 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη αυτή των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 11,4% ( 7,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 16,8% ( 6,6% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση κατά 8,5% ( 10,4% σε σταθερές τιμές), ενώ αντίθετα οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν οριακή αύξηση κατά 0,3% (1,0% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως τη βελτίωση του ισοζυγίου μεταφορών και, σε μικρότερο βαθμό, του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την επιδείνωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με το Νοέμβριο του 2022, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 27,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 18,9%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων διπλασιάστηκε περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων επίσης αυξήθηκε, σε σχέση με το Νοέμβριο του 2022, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

*Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 6,6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 11,9 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη αυτή των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 7,0% ( 2,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 12,1% ( 4,2% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 1,2%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,2% ( 5,2% και 3,5% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, πρωτίστως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 17,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,4%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε σημαντικά έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα έναντι ελλείμματος την ίδια περίοδο του 2022, κυρίως λόγω της καταγραφής καθαρών εισπράξεων έναντι καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

*Το Νοέμβριο του 2023, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2022, και διαμορφώθηκε σε 148,6 εκατ. ευρώ, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, τόσο στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, όσο και στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 1,8 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Το Νοέμβριο του 2023, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε και διαμορφώθηκε σε 3,5 δισ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 10,1 δισ. ευρώ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό