Σχεδόν 30.000 αγριόχοιροι θηρεύτηκαν στη Μακεδονία και Θράκη την περίοδο 2021-2022

Σχεδόν 30.000 αγριόχοιροι θηρεύτηκαν στη Μακεδονία και Θράκη την περίοδο 2021-2022

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, αμέσως μετά τη λήξη της Κυνηγετικής περιόδου 2021 – 2022, πραγματοποίησε μεγάλη έρευνα καταγραφής της κάρπωσης των αγριόχοιρων στην Μακεδονία και Θράκη, από οργανωμένες ομάδες κυνηγών αγριόχοιρου.

Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες της ΚΟΜΑΘ, συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν τα στοιχεία που δόθηκαν από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, τους αρχηγούς των ομάδων κυνηγών αγριόχοιρου και τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες της περιοχής ευθύνης της Ομοσπονδίας.

Η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο της πλήρους απογραφής των γουρουνοπαρεων και των αγριόχοιρων που αυτές θήρευσαν και οχι με τη μέθοδο τη δειγματοληψίας και της εκτίμησης του αριθμού των θηρευθεντων. Άρα πρόκειται για τον πραγματικό συνολικό αριθμό.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας της ΚΟΜΑΘ για την κάρπωση του αγριόχοιρου στη διάρκεια της Κυνηγετικής Περιόδου 2021-2022 είναι:

• Στη Μακεδονία και τη Θράκη θηρεύτηκαν συνολικά 28.853 αγριόχοιροι, από 564 ομάδες/παρέες κυνηγών αγριόχοιρου.
• 11.796 ήταν τα ενήλικα θηλυκά άτομα,
• 11.647 ήταν τα αρσενικά και
• 5.410 ήταν ανήλικοι αγριόχοιροι και των δύο φύλων.

Στη διάρκεια της κανονικής περιόδου θήρας για τον αγριόχοιρο (που έληξε στις 20/1/2022) η κάρπωση αυξήθηκε κατά 51,6% σε σχέση με την κυνηγετική περίοδο 2019-2020.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, θα συνεχίσει τις σχετικές έρευνες για την κάρπωση των αγριόχοιρων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τα πολύτιμα αυτά δεδομένα τόσο στη Δασική όσο και στην Κτηνιατρική Υπηρεσία που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση της άγριας πανίδας και την αντιμετώπιση των νόσων της άγριας πανίδας αντίστοιχα.

Η ΚΟΜΑΘ καλεί τους κυνηγούς αγριόχοιρου να κρατήσουν αναλυτικό αρχείο με τις καρπώσεις αγριόχοιρου που θα έχουν στη διάρκεια της φετινής κυνηγετικής περιόδου, που ξεκίνησε το Σάββατο 17/9/2022 για το συγκεκριμένο θήραμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό