Σε αυτά τα σημεία στη Ροδόπη απαγορεύεται το ψάρεμα

Σε αυτά τα σημεία στη Ροδόπη απαγορεύεται το ψάρεμα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
Σε Λίσσο, Βοζβόζη, Κομψάτου, παραποτάμους και άλλα εσωτερικά ύδατα

Σε ισχύ τέθηκε από τις 15 Απριλίου η απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά ύδατα (ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες κ.α.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών. Όπως έκανε γνωστό η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αποφάσεις των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Π.Α.Μ.Θ., απαγορεύτηκε η αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους ερασιτέχνες αλιείς, σε όλα τα εσωτερικά ύδατα της περιφέρειας.
Η απαγορευτική περίοδος αλιείας άρχισε από 15 Απριλίου 2024 και λήγει στις 30 Μαΐου 2024.
Στην Π.Ε. Ροδόπης η αλιεία απαγορεύεται στον ποταμό Βοζβόζη, στον ποταμό Κομψάτο, στον ποταμό Λίσσο, στους παραπόταμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Περιφερειακής Ενότητα Ροδόπης.
Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα
παραπάνω αναφερόμενα εσωτερικά ύδατα.

Οι παραβάτες αυτής της Απόφασης τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και παρ. 3 του Ν.2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας
αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παράνομων αλιευτικών προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών. Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της Απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, οι Δασικές Υπηρεσίες και γενικά όλες οι ανακριτικές Αρχές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό