Σημαντική βελτίωση της απορρόφησης και των διαδικασιών διαχείρισης των δράσεων ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις στο 1ο τρίμηνο λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ

Σημαντική βελτίωση της απορρόφησης και των διαδικασιών διαχείρισης των δράσεων ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις στο 1ο τρίμηνο λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ

Την εμφανή βελτίωση στους ρυθμούς απορρόφησης των κονδυλίων και την ομαλοποίηση στη διαχείριση των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει επιτύχει το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ, με τη συμπλήρωση στις 13/10/21 τριών μηνών από την ημερομηνία ανάληψης του διαχειριστικού έργου, παρέχοντας μια αναγκαία ένεση ρευστότητας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την πορεία των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης και του ΕΠΑνΕΚ στο διάστημα αυτών των τριών μηνών επιτεύχθηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα:

 

  1. Δράση ΑΜΘ 100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19».

Α) Εκκίνησε και ολοκληρώθηκε από το υποκατάστημα στο πλαίσιο της δράσης η αξιολόγηση 15.199 Αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν έως και 30/9/21.

Στις 11/10/21 η Περιφέρεια ΑΜ&Θ δημοσίευσε την 3η απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις (Δικαιούχοι) που εντάχθηκαν θα πρέπει εντός του επόμενου εξαμήνου και έως την 01.05.2022 να υποβάλλουν αίτημα καταβολής δημόσιας χρηματοδότησης.

Για τις επιχειρήσεις που έχει απορριφθεί το αίτημα τους υπενθυμίζεται ότι έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης προς εκ νέου εξέταση από τον ΕΦ, έως την 01.11.2021 και ώρα 15.00μμ ή υποβολής ένστασης.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί συνολικά στη Δράση 21.184 Επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 54.414.825€.

Β) Παράλληλα με τη διενέργεια αξιολογήσεων το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ υλοποιεί τον έλεγχο αιτημάτων καταβολής δημόσιας χρηματοδότησης, ο οποίος είχε ουσιαστικά παύσει και εκκίνησε εκ νέου από τον Αύγουστο του 2021.

Ο αριθμός ολοκληρωμένων ελέγχων αυξάνεται ημερησίως ενώ κάθε εβδομάδα διενεργούνται πληρωμές της επιχορήγησης στις επιχειρήσεις.

Έως τις 13.10.2021 έχουν ολοκληρωθεί 2.617 έλεγχοι αιτήσεων καταβολής και έχουν εκταμιευτεί 6.560.191 €.

Οι πληρωμές συνεχίζονται απρόσκοπτα και με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, έως ολοκλήρωσης του ελέγχου του συνόλου των αιτήσεων καταβολής.

 

  1. Δράσεις ΕΠΑνΕΚ

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιπλέον των ανωτέρω, με αποκλειστική εργασία του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έχουν ενταχθεί στη δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών» 807 επιχειρήσεις της ΑΜΘ και έχουν ήδη καταβληθεί 5.275.343 €.

 

  1. Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων

Στη συγκεκριμένη Δράση στο τρίμηνο λειτουργίας του υποκαταστήματος εκταμιεύθηκαν 124.660,80€ σε 82 επιχειρήσεις της Σαμοθράκης και της Θάσου συνολικά, ενώ αναμένεται η πληρωμή επιπλέον 41.691,61€ για 4 επιχειρήσεις των δυο νησιών.

Στην τρέχουσα φάση υποβολών στο μέτρο (1η αίτηση για το 2021), η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 11/10/21, υποβλήθηκαν 80 αιτήσεις προς χρηματοδότηση, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) 128.946,51 €.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ κ. Πλάτων Μαρλαφέκας: «Αναλάβαμε ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο μέχρι στιγμής δείχνει ότι προχωρά στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που το σύνολο του διαχειριστικού έργου, απαρτιζόμενο από πολλαπλές δράσεις, μεταφέρεται από ένα φορέα σε έναν άλλο και αυτό υλοποιείται με επιτυχία, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που είχε μια τέτοια απόφαση.

Η θετική εικόνα που καταγράφεται από τα μέχρι σήμερα στοιχεία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και βασίζεται στην αποφασιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, την καλή συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές αρχές, την πλήρη στήριξη της διοίκησης του ΕΦΕΠΑΕ και φυσικά τη συστηματική εργασία των στελεχών του υποκαταστήματος, τους οποίους και ευχαριστώ για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουν. Ασφαλώς και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Πρόθεση του ΕΦΕΠΑΕ είναι να επιδιώκει διαρκώς την αναβάθμιση των υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα με την αγαστή συνεργασία και στήριξη όλων των Φορέων, επ’ ωφελεία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Για το λόγο αυτό ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επιδιώξουμε ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες διαχείρισης, καθώς βούλησή μας είναι να αποτελούμε ένα χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην ΑΜΘ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό