Στρατιωτικές βολές στα Πετρωτά 23 με 25 Απριλίου

Στρατιωτικές βολές στα Πετρωτά 23 με 25 Απριλίου

Το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους ανακοινώνει ότι από 23 έως 25 Απριλίου θα εκτελεστούν βολές πυροβολικού κατά θαλασσίου στόχου στην περιοχή παραλίας «Πετρωτών» σύμφωνα με παρακάτω πρόγραμμα: 24 Απριλίου από 08:30 έως 22:30, 25 Απριλίου 2024 από 08:30 έως 19:30. Η επικίνδυνη περιοχή (θαλάσσιος χώρος) καθορίζεται από τα παρακάτω στίγματα: α. φ= 40ο 51’ 30’’ Β , λ= 025ο 28’ 20’’ Α β. φ= 40ο 51’ 30’’ Β , λ= 025ο 30’ 00’’ Α γ. φ= 40ο 52’ 00’’ Β , λ= 025ο 37’ 20’’ Α δ. φ= 40ο 51’ 30’’ Β , λ= 025ο 37’ 20’’ Α ε. φ= 40ο 50’ 50’’ Β , λ= 025ο 41’ 40’’ Α στ. φ= 40ο 35’ 20’’ Β , λ= 025ο 41’ 40’’ Α ζ. φ= 40ο 35’ 20’’ Β , λ= 025ο 29’ 00’’ Α (αρχικές συντεταγμένες για την ένωση του πολυγώνου των συντεταγμένων που δημιουργείται από τα όρια του πεδίου βολής).

Στην εν λόγω περιοχή απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα (διέλευση) όλων των πλοίων/σκαφών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των βολών προς αποφυγή ατυχημάτων. Σε περίπτωση που βρεθεί βλήμα οποιαδήποτε τύπου-μεγέθους ύποπτος μηχανισμός ή στρατιωτικό υλικό-αντικείμενο, να προβούν άμεσα στην ενημέρωση της πλησιέστερης Λιμενικής ή Αστυνομικής Αρχής και να μην αγγίξουν το ως άνω ευρεθέν υλικό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό