ΣΒΕ: Τέσσερις (4) δέσμες προτάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

ΣΒΕ: Τέσσερις (4) δέσμες προτάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

  ΣΒΕ: Τέσσερις (4)  δέσμες προτάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Επιστολή του Πρόεδρου του ΣΒΕ στον Πρωθυπουργό

Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης κατέθεσε τέσσερις δέσμες προτάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ως εξής:

Α]        Λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β]        Άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων

Γ]        Άμεσα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα

Δ]        Μεσοπρόθεσμα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα

Οι παραπάνω δέσμες προτάσεων αναλύονται σε είκοσι δράσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό υπόμνημα το οποίο συνοδεύει το παρόν.

Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία της ελληνικής Κυβέρνησης για τηλήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης είναι ορθή και επιβεβλημένη, σε συνάρτηση με την πραγματική διάσταση του προβλήματος.

Στο υπόμνημα επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, τα οποία όμως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις τους.

ΥΠΟΜΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΒΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Α]        Λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο ΣΒΕ υποστηρίζει πλήρως τις πρωτοβουλίες της ελληνικής Κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες είτε θα λύσουν, είτε θα μετριάσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία από την ενεργειακή κρίση, και συγκεκριμένα:

 1. Τη δημιουργία «Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αλληλεγγύης για την Ενεργειακή Κρίση». Με τον κατάλληλο σχεδιασμό ο «μηχανισμός» μπορεί να εισφέρει θετικά και αποφασιστικά στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις μεγάλες ανατιμήσεις.
 2. Τη θεσμοθέτηση πλαφόν στις τιμές του Ταμείου Μεταφοράς Τίτλων, με σημείο αναφοράς την υψηλότερη τιμή αερίου πριν την έναρξη της κρίσης
 3. Τη θεσμοθέτηση ημερήσιου ορίου τιμών ως προστατευτικού μέτρου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με εύρος διακύμανσης +- 10%, και, τέλος,
 4. Τον καθορισμό τιμών στο Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων ως μέτρο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, για την περίπτωση που μειωθούν οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

 

Β]        Άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων

Επειδή η κρίση στην αγορά των τιμών ενέργειας είναι πολλαπλάσια αυτής που προέκυψε από την πανδημία λόγω του COVID-19, κι επειδή το πρόβλημα της ρευστότητας είναι το κυριότερο για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο ΣΒΕ προτείνει, μεταξύ άλλων, τη λήψη αντίστοιχων μέτρων με αυτά της πανδημίας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης ρευστότητας:

 1. Επιστρεπτέες προκαταβολές για την πληρωμή των τιμολογίων ενέργειας
 2. Εγγυήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
 3. Πληρωμή σε 12 δόσεις των τιμολογίων ενέργειας
 4. Αφαίρεση από τα τιμολόγια των χρεώσεων υπέρ ΑΠΕ, ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, για όλες τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη μέση τάση.
 1. Άμεση ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, με επιδότηση που θα είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο, ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης.
 1. Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές σε ποσοστό αντίστοιχο της αξίας των εξαγωγών τους στον κύκλο εργασιών.

 

Γ]         Άμεσα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα

 1. Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από επιχειρήσεις μέσω διαδικασιών fasttrack
 2. Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων και παραγωγής ΑΠΕ γενικότερα
 3. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση και άμεση λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων, για την ευχέρεια εγκατάστασης virtualnetmetering.
 4. Για την προστασία των καταναλωτών μέσης τάσης προτείνεται η παροχή δυνατότητας για επιλογή τιμολογίου ως εξής: είτε σταθερό για ένα έως δύο έτη, είτε κυμαινόμενο με ανώτατο πλαφόν ή ανοικτό, ώστε να περιοριστεί η απόλυτη εξάρτηση από τη χρηματιστηριακή τιμή ενέργειας.
 5. Θεσμοθέτηση της διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ με διμερή συμβόλαια, δηλαδή εκτός Χρηματιστηρίου.

 

Δ]        Μεσοπρόθεσμα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα

 1. Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής και διανομής νέας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να παραχθεί από τη βιομηχανία με τη χρήση π.χ. φωτοβολταϊκών στοιχείων.
 2. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για τη βιομηχανία, όπως για παράδειγμα αντικατάσταση ενεργοβόρου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους εγκαταστάσεων, με έμφαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής.
 3. Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για επιχειρήσειςπου υιοθετούν τη διαδικασία netmetering.
 4. Επίσπευση του θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης και εφαρμογής αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ
 5. Σχεδιασμός προγράμματος υποστήριξης του πράσινου μετασχηματισμού των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων, το οποίο θα ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό