Σύνδεση Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης – Λήμνου και το φετινό καλοκαίρι

Σύνδεση Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης – Λήμνου και το φετινό καλοκαίρι

Και φέτος το καλοκαίρι θα συνδεθούν ακτοπλοϊκώς η Αλεξανδρούπολη με τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο, με το πρώτο δρομολόγιο να έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιουνίου.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας, με απόφασή του, ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής με ανάθεση στην εταιρεία Zante Ferries.

 

Ακολουθεί αναλυτική η απόφαση:

1.Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής α)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, και β) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, ως ακολούθως:

α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή με την εκτέλεση επτά (07) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, πλην της θερινής περιόδου από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], με υποχρέωση εκτέλεσης επτά (07) δρομολογίων την εβδομάδα, άνευ καταβολής μισθώματος τη θερινή περίοδο από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], έναντι μισθώματος, επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 7.770,00), ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό