Συνεχίζεται το ράλι ανόδου των ελληνικών εξαγωγών

Συνεχίζεται το ράλι ανόδου των ελληνικών εξαγωγών

Αύξηση 20,7% τον Ιούλιο 2021 και σαφείς ενδείξεις για νέο ρεκόρ το 2021

Προς νέο ρεκόρ οδεύουν οι ελληνικές εξαγωγές το 2021, με την αύξησή τους στο α’ επτάμηνο (€4.384,7 εκατ.) να ξεπερνάει κατά 39% τη μείωση που καταγράφηκε στο σύνολο του 2020 (€3.161,6 εκατ.). Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε στις 07.09.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €3.530,2 εκατ. τον Ιούλιο του 2021 έναντι €2.924,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε €605,8 εκατ., δηλαδή 20,7%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.651,2 εκατ. έναντι €4.570,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε 23,7%, δηλαδή €1.080,9 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €475,1 εκατ., δηλαδή 28,9% και ανήλθε σε €2.121,0 εκατ. έναντι €1.645,9 εκατ. τον Ιούλιο του 2020. 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Ιουλ-21 Ιουλ-20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 3.530,2 2.924,4 605,8 20,7%
Εισαγωγές 5.651,2 4.570,3 1.080,9 23,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.121,0 -1.645,9 -475,1 28,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα παραμένει παρόμοια με τις εξαγωγές να είναι αυξημένες κατά €251,4 εκατ., δηλαδή 10,7% και να ανέρχονται σε €2.607,0 εκατ., και τις εισαγωγές να είναι αυξημένες κατά €413,5 εκατ., δηλαδή 11,1% και να ανέρχονται σε €4.128,9 εκατ. Το εμπορικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2021 παρουσίασε έλλειμμα €1.521,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά €162,1 εκατ., δηλαδή 11,9% συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2020.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΙούλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Ιουλ-21 Ιουλ-20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 2.607,0 2.355,6 251,4 10,7%
Εισαγωγές 4.128,9 3.715,4 413,5 11,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.521,9 -1.359,8 -162,1 11,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Σε ό,τι αφορά στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2021, οι εξαγωγές σημείωσαν σημαντική αύξηση, η οποία διαμορφώθηκε σε €4.384,7 εκατ., δηλαδή 24,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και την επίδοσή τους να ανέρχεται σε €22.116,9 εκατ. Οι εισαγωγές ήταν, επίσης, αυξημένες κατά €6.190,2 εκατ., δηλαδή 21,9% και ανήλθαν σε €34.504,7 εκατ., ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €12.387,8 εκατ., αυξημένο κατά €1.805,5 εκατ., δηλαδή 17,1% συγκριτικά με πέρσι. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή για το ίδιο διάστημα, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά €2.518,5 εκατ., δηλαδή 18,1% και ανήλθαν σε €16.413,0 εκατ. φέτος έναντι €13.894,5 εκατ. πέρσι και οι εισαγωγές ήταν αυξημένες κατά €3.882,8 εκατ., δηλαδή 17,1%, και ανήλθαν σε €26.568,3 εκατ. φέτος έναντι €22.685,5 εκατ. πέρσι.

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Ιουλ 21 Ιαν-Ιουλ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 22.116,9 17.732,2 4.384,7 24,7%
Εισαγωγές 34.504,7 28.314,5 6.190,2 21,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -12.387,8 -10.582,3 -1.805,5 17,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε κλαδικό επίπεδο, σημαντική αύξηση κατέγραψαν όλοι οι επιμέρους κλάδοι στο α’ επτάμηνο του 2021 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Πιο αναλυτικά, αύξηση κατέγραψαν τα βιομηχανικά (€605,7 εκατ., δηλαδή 21,2%), τα χημικά (€487,6 εκατ., δηλαδή 16,6%), τα τρόφιμα (€327,7 εκατ., δηλαδή 10,6%), τα μηχανήματα-οχήματα (€356,8 εκατ., δηλαδή 19,6%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€228,1 εκατ., δηλαδή 16,9%), οι πρώτες ύλες (€322,4 εκατ., δηλαδή 47,7%), τα ποτά και καπνά (€83,5 εκατ., δηλαδή 17,5%), τα λίπη και έλαια (€116,9 εκατ., δηλαδή 34,7%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€15,2 εκατ., δηλαδή 5,5%).

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Ιούλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Ιουλ 21 Ιαν-Ιουλ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή 5.754,2 3.863,4 1.890,8 48,9%
Βιομηχανικά 3.456,8 2.851,1 605,7 21,2%
Χημικά 3.433,3 2.945,7 487,6 16,6%
Τρόφιμα 3.416,2 3.088,5 327,7 10,6%
Μηχ/τα-Οχήματα 2.174,7 1.817,9 356,8 19,6%
Διάφ. Βιομηχανικά 1.578,0 1.349,9 228,1 16,9%
Πρώτες Ύλες 998,1 675,7 322,4 47,7%
Ποτά-Καπνά 560,8 477,3 83,5 17,5%
Λίπη-Έλαια 454,0 337,1 116,9 34,7%
Μη ταξινομημένα 290,8 275,6 15,2 5,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 11.202,2 9.457,7 1.744,5 18,4%
Σύνολο* 15.138,1 12.165,8 2.972,3 24,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιουλ-21 Ιουλ-20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή 932,6 569,0 363,6 63,9%
Χημικά 596,0 576,4 19,6 3,4%
Βιομηχανικά 559,1 429,1 130,0 30,3%
Τρόφιμα 518,6 490,0 28,6 5,8%
Μηχ/τα-Οχήματα 347,9 327,9 20,0 6,1%
Διάφ. Βιομηχανικά 267,9 239,4 28,5 11,9%
Πρώτες Ύλες 125,2 101,1 24,1 23,8%
Ποτά-Καπνά 82,3 68,2 14,1 20,7%
Λίπη-Έλαια 55,3 43,5 11,8 27,1%
Μη ταξινομημένα 42,2 40,1 2,1 5,2%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 2.594,5 2.315,5 279,0 12,0%
Σύνολο* 3.527,1 2.884,5 642,6 22,3%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούλιος 2020/2021

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών προϊόντων το 55,1% προορίζεται για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και το 44,9% για Τρίτες Χώρες, με τα αντίστοιχα ποσοστά χωρίς τα πετρελαιοειδή να διαμορφώνονται σε 66,8% για την Ε.Ε. (27) και σε 33,2% για τις Τρίτες Χώρες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό