Σύσκεψη φορέων στο ΔΠΘ για την Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής

Σύσκεψη φορέων στο ΔΠΘ για την Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής

Με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  πραγματοποιήθηκε  την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 στην Πρυτανεία σύσκεψη με στόχο τον συντονισμό των  εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων που αφορούν στα αδέσποτα ζώα καθώς και της άγριας πανίδας στην ευρύτερη περιοχή της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής.

Στη σύσκεψη, πέραν του Πρύτανη Καθηγητή Αλέξανδρου Χ. Πολυχρονίδη και των Αντιπρυτάνεων,   συμμετείχαν ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Ιωάννης Γκαράνης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΑΜΘ κ. Παύλος Δαμιανίδης, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ροδόπης κ. Μιχάλης Σεβδυνίδης, η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης κα Μαρία Γκοτζαρίδου, ο Δασολόγος της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης κ. Δημήτρης Κεραμιτσής, ο Καθηγητής Άγριας Πανίδας του Α.Π.Θ. κ. Δημήτρης Μπακαλούδης και ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομοτηνής κ. Παναγιώτης Χαλβατζής.

Το ΔΠΘ προγραμματίζει  άμεσα τις κάτωθι ενέργειες:

  • Συστηματική επιτήρηση του φυσικού περιβάλλοντος σε συνεργασία του ΔΠΘ με τη Διεύθυνση Δασών Ροδόπης και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κομοτηνής.
  • Κλαδεύσεις και καθαρισμούς
  • Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού
  • Συστηματική αποκομιδή απορριμμάτων
  • Προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού αποτροπής διέλευσης ειδών άγριας πανίδας και αδέσποτων ζώων
  • Εκπόνηση μελέτης για την περίφραξη του χώρου της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής
  • Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης παρακολούθησης και τεκμηρίωσης ειδών άγριας πανίδας στην περιοχή, με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων του Δ.Π.Θ., του Α.Π.Θ. και του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομοτηνής.

 

Από την Πρυτανεία του Δ.Π.Θ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό