ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 100 ΕΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 100 ΕΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, τὴν Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου ἐ. ἒ., πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακα­ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, σύσκεψη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημο­νικοῦ Συνεδρίου, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἀπὸ 11 ἕως 15 προσεχοῦς μηνός Ὀκτωβρίου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 100 ἐτῶν συνεχοῦς ἐκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ «Θεολογία» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στὴν σύσκεψη συμμετεῖχε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ὡς μέλος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου.

Στό σημαντικό καὶ ἱστορικό Ἐπιστημονικὸ αὐτὸ Συνέδριο, στὸ ὁποῖο θὰ ὁμιλήσουν διακεκριμένοι Καθηγητὲς Ἑλλήνων καὶ Ξένων Πανεπιστημίων, προσεκλήθησαν ἀντιπροσωπεῖες τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ τῶν Αὐτοκεφάλων ἢ Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ἐπίσης ἡ Ἐξοχωτάτη Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κα Αἰκατερίνη Σακελλα­ροπούλου, ὁ Ἐξοχώτατος Πρωθυπουργὸς κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Ὑπουργοί, Μέλη τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καὶ πολλοὶ ἐπίσημοι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό