Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας στη Δ΄ (ΙΑ΄) συνάντηση βυζαντινολόγων στην Κομοτηνή

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας στη Δ΄ (ΙΑ΄) συνάντηση βυζαντινολόγων στην Κομοτηνή

Τὰ Τμήματα Ἑλληνικῆς Φιλολογίας καὶ Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας, τῆς Σχολῆς Κλασικῶν καὶ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν, τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργα­νώνουν στὴν Κομοτηνή τὴν Δ΄ (ΙΑ΄) Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων, μὲ τὴν παρουσία 160 Ἑλλήνων Βυζαντι­νολόγων ἀπό Ἑλληνικά καὶ Εὐρωπαϊκά Πανεπιστήμια καὶ Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα.

Ἡ Συνάντηση πραγματοποιεῖται στὸ πλαίσιο τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως πενῆντα (50) ἐτῶν λειτουργίας τοῦ Δημοκρι­τείου Πανεπι­στημίου Θράκης καὶ δέκα (10) ἐτῶν ἀπό τῆς συστάσεως τῆς Σχολῆς Κλασικῶν καὶ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν αὐτοῦ.

Οἱ ἐργασίες ξεκίνησαν την Τετάρτη, 27-9-2023 καὶ τὸν Σεβασμιώτατο – ὁ ὁποῖος λόγῳ τῶν ὑποχρεώσεών του ὡς Συνοδικός Ἱεράρχης μετέβη στὴν Ἀθήνα – ἐκπροσώπησε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως πού ἀπηύθυνε σχετικό χαιρετισμό.

Την Πέμπτη, 28-9-2023, ὁ Σεβασμιώτατος, ἄρτι ἀφιχθείς στὴν Κομοτηνή, μετέβη στὸ Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας τοῦ Δ. Π. Θ. καὶ συνεχάρη τὴν Πρόεδρο καὶ τὰ Μέλη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Δ΄ (ΙΑ΄) Συναντήσεως τῶν Ἑλλήνων Βυζαντι­νολόγων καὶ εὐχήθηκε ὑγεία καὶ κάθε ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες αὐτῆς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό