Συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς το ΥΠΕΣ για τα Άστεγα Ζώα

Συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς το ΥΠΕΣ για τα Άστεγα Ζώα

Από το γραφείο του κ. Γ. Σαρμά, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας – μας κοινοποιήθηκε 26/09 η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς το ΥΠΕΣ για το νόμο 4830/21 για τα Ζώα Συντροφιάς και τα προβλήματα που ανέκυψαν από την (μη) εφαρμογή του.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θέτει μεταξύ άλλων τα θέματα των δημοτικών κυνοκομείων, του ΔΙΚΕΠΑΖ, των Δήμων, των χρηματοδοτήσεων των Δήμων, των σχέσεων Δήμων και φιλοζωικών οργανώσεων και πολλά άλλα. Υπενθυμίζουμε, ότι η Έκθεση αυτή προκλήθηκε από τις δημόσιες αναφορές το 21 και 22 της Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νέμεσις σήμερα και τότε Προέδρου της ΠΦΠΟ και ειδικότερα μετά την απονομή των Χρυσών Βατόμουρων στους 10 χειρότερους Δήμου, όσον αφορά τα άστεγα ζώα, όπως χαρακτηριστικά μας είχε ειπωθεί

Στη συνέχεια υπήρξαν πολλές συναντήσεις και στις 28/02/22 τους εστάλη η επιστολή, που μας είχαν ζητήσει, εστιάζοντας στα δημοτικά κυνοκομεία, στη μη ανταπόκριση και στις αδυναμίες των Δήμων, στα κενά του ν. 4830/21, στο ΔΙΚΕΠΑΖ και σε πολλά άλλα θέματα.

Ακολούθως ξεκίνησε ένας έλεγχος από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε διάφορους Δήμους ανά την Ελλάδα και χθες μας κοινοποιήθηκε η σχετική έκθεση .

Παραθέτουμε τον πρόλογο της Έκθεσης και μερικές από τις Συστάσεις προς το αρμόδιο υπουργείο, το ΥΠΕΣ.

Σύσταση πρώτη: Το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει, το συντομότερο δυνατό, να στελεχωθεί με προσωπικό με την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση, ώστε το Τμήμα πλήρως να αναλάβει τις αρμοδιότητες με τις οποίες ο ν. 4830/2021 το έχει επιφορτίσει, αναφορικά με την εποπτεία και την αξιολόγηση των δράσεων των δήμων για  η διαχείριση των αδέσποτων της εδαφικής τους περιφέρειας.

Σύσταση τρίτη: Οι δήμοι πρέπει να κινητοποιηθούν για τη διενέργεια απογραφών ανά τακτά χρονικά διαστήματα και την εν γένει θέση υπό έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των εδαφικών τους ορίων,…..για τη συστηματική περισυλλογή των αδέσποτων και την επιτηρούμενη διαβίωσή τους υπό συνθήκες ανάλογες της διαβίωσης δεσποζόμενων ζώων σε υπαίθριους χώρους.

Σύσταση πέμπτη: Πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, με αντικείμενο τον σεβασμό της ευζωίας των ζώων και την προστασία της δημόσιας υγείας, στα λειτουργούν τα δημοτικά καταφύγια αδέσποτων και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των εκεί φιλοξενούμενων ζώων, με την επανένταξη, από τους δήμους, όσων ζώων είναι υγιή στο φυσικό τους περιβάλλον.

Σύσταση έβδομη: Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την αποκατάσταση των σχέσεων και την ανάπτυξη της συνεργασίας των δήμων με τις φιλοζωικές οργανώσεις, για την από κοινού πραγματοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων και την καλύτερη φροντίδα των αδέσποτων, μέχρι την ανάπτυξη από τους δήμους των δικών τους μέσων και εγκαταστάσεων.

Σύσταση όγδοη: Η αξιολόγηση των αιτημάτων χρηματοδότησης από το Κράτος των δημοτικών δράσεων για τα αδέσποτα δεν πρέπει να εξαντλείται στην από μέρους των δήμων εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής τους στα χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά να γίνεται το μεν επί τη βάσει και ουσιαστικών κριτηρίων, που να προκαθορίζονται στις οικείες προσκλήσεις, το δε με την ενεργό ανάμειξη στη διαδικασία αξιολόγησης, του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύσταση ένατη: Οι αρμόδιες για τη διάθεση των χρηματοδοτήσεων στους δήμους κρατικές υπηρεσίες πρέπει να διενεργούν σε τακτική βάση ελέγχους, προς τον σκοπό διασφάλισης της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων δράσεων και της επιβεβαίωσης της υλοποίησης του φυσικού τους αντικειμένου.

Νέμεσις Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι.

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ

Νατάσα Μπομπολάκη, Επικεφαλής της Ομοσπονδίας,

Νομικός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό