Θράκη, μια πολυπολιτισμική κοινωνία με παρόν και μέλλον

Θράκη, μια πολυπολιτισμική κοινωνία με παρόν και μέλλον

Θράκη, μια πολυπολιτισμική κοινωνία με παρόν και μέλλον      

Γιάννης Στράκος

μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Πράσινης Αριστεράς

Συντονιστής Θράκης

 

Η Θράκη έχει την ιδιαιτερότητα να είναι μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Η πληθυσμιακή της σύνθεση είναι 2/3 Χριστιανοί και το 1/3 Μουσουλμάνοι. Οι Μουσουλμάνοι αποτελούνται από τουρκογενείς, Πομάκους και Ρόμα.

Στην Θράκη ισχύει ως μοναδική περιοχή της Ε.Ε. η Σαρία. Η Σαρία, το ισλαμικό δίκαιο δηλαδή, θα πρέπει να καταργηθεί και να ισχύουν, όπως για όλους τους έλληνες πολίτες,  οι νόμοι του κράτους.

Για τα Βακούφια (περιουσία της μουσουλμανικής θρησκευτικής μειονότητας)  η επιτροπή διαχείρισης θα πρέπει να εκλέγεται  από τους μουσουλμάνους συντοπίτες μας και όχι να διορίζεται από την πολιτεία.

Τα θέματα των Μουφτίων θα πρέπει να μεταφερθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και η τοποθέτηση των Μουφτίδων θα πρέπει να  γίνεται ανάλογα με τις πρακτικές  στις ισλαμικές χώρες.

Στο θέμα της Παιδείας των μουσουλμάνων θα πρέπει να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ώστε να μπορούν να συνεννοηθούν τόσο με τις υπηρεσίες του κράτους όσο και με τους Χριστιανούς συντοπίτες τους, με προσθήκη της ομιλούμενης γλώσσας κάθε ομάδας Τουρκικά, Πομάκικα και Ρόμα.

Στις τελευταίες Ευρωεκλογές στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης καθώς και στα χωριά των μουσουλμάνων στον Έβρο, βγήκε πρώτο κόμμα το κόμμα της μειονότητας. Αυτό αποδεικνύει πως στην Θράκη υπάρχουν δύο παράλληλες κοινωνίες. Κάθε μέτρο που θα παρθεί θα πρέπει να έχει ως στόχο την ένταξη των μουσουλμάνων συντοπιτών μας στην τοπική κοινωνία διατηρώντας τον σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα τους καθώς και στην θρησκευτική ιδιαιτερότητά τους.

Στα 101 χρόνια ένταξης της Θράκης στην Ελλάδα η Θράκη αιμορραγεί αφού οι Θρακιώτες  Χριστιανοί και μουσουλμάνοι αναγκάζονται να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας ή κυρίως στο εξωτερικό. Οι μουσουλμάνοι μπορεί να αποτελέσουν πλεονέκτημα και να συμβάλουν  στην ανάπτυξη της Θράκης. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο των ελληνοτουρκικών διαφορών. Οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας είναι νομοταγείς και φιλήσυχοι όπως και οι χριστιανοί της Θράκης. Στην Θράκη υπάρχει για όλους τους πολίτες ανεξάρτητος Θρησκευτικής πίστης και εθνικής προέλευσης ισοπολιτεία και  ισονομία. Η Άγκυρα  προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να τους χρησιμοποιήσει για τα  δικά της επεκτατικά σχέδια, ωστόσο αυτοί παραμένουν πιστοί στην ελληνική πολιτεία.

Θα πρέπει να απομονώσουμε κάθε εξτρεμιστικά στοιχεία, από όπου και εάν προέρχονται για να επικρατήσει κλίμα ασφάλειας που είναι η  βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Θράκης.

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα πρέπει να δημιουργηθούν έδρα Ισλαμικής Θεολογίας και Τουρκικής  Γλώσσας ώστε οι μουσουλμάνοι να σπουδάζουν σε αυτό και να μην πηγαίνουν στην Τουρκία για σπουδές. Επίσης η πολιτεία θα πρέπει να αυξήσει το ποσοστό εισαγωγής των μουσουλμάνων στα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Η πολιτεία θα πρέπει να προσλαμβάνει και στο δημόσιο περισσότερους μουσουλμάνους. Κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της Θράκης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, σε διαφορετική περίπτωση είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Η καλύτερη θωράκιση της Θράκης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της και η διατήρηση της πολυπολιτισμικότητα της.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό