Τι αλλάζει στο τοπίο της φορολόγησης από το 2024

Τι αλλάζει στο τοπίο της φορολόγησης από το 2024

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης έρχονται σταδιακά από το νέο έτος για εκατομμύρια φορολογούμενους. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στη φορολογία σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των αποδοχών (για τους δημοσίους υπαλλήλους) αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση των επιβαρύνσεων που έρχονται να προστεθούν στις μειώσεις της περασμένης τετραετίας. Ωστόσο, ειδικά το 2022 συρρικνώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών συνεπεία της ακρίβειας η οποία συνεχίζει να αφαιρεί σημαντικούς πόρους από τους πολίτες. Αν και ο πληθωρισμός βρίσκεται σε καθοδική πορεία εν τούτοις οι τιμές σε βασικά είδη βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και είναι άγνωστο εάν θα γυρίσουν στις προηγούμενες χαμηλότερες τιμές.

Τι θα ισχύσει από το νέο έτος

1. Αύξηση από 1η Ιανουαρίου 2024 του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν παιδιά. Με βάση τις αλλαγές που θα επέλθουν το αφορολόγητο θα διαμορφωθεί σε:

– 10.000 ευρώ από 9.000 ευρώ σήμερα για έγγαμους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

– 11.000 ευρώ από 10.000 ευρώ για τους έγγαμους με 2 εξαρτώμενα παιδιά

– 12.000 ευρώ από 11.000 ευρώ για όσους έχουν 3 εξαρτώμενα παιδιά

– 13.000 ευρώ από 12.000 ευρώ για τους έγγαμους με 4 εξαρτώμενα παιδιά

Το ετήσιο φορολογικό όφελος που προκύπτει με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου ανέρχεται σε 90 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες με ένα παιδί και ανεβαίνει στα 220 ευρώ για τους φορολογούμενους με δυο ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά

2. Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος έως το 2027. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό το τέλος επιτηδεύματος το οποίο σήμερα κυμαίνεται από 400 -1.000 ευρώ θα μειωθεί:

– 20% το 2025 και θα διαμορφωθεί από 320-800 ευρώ

– 30% το 2026 για να περιορισθεί στα 224 έως 560 ευρώ και

– το 2027 το τέλος επιτηδεύματος θα σβήσει τελείως μετά από 15 χρόνια.

Σημειώνεται ότι το τέλος επιτηδεύματος επιβλήθηκε στα χρόνια των Μνημονίων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες ανεξάρτητα από το εάν έχουν κέρδη ή ζημιές. Η κατάργηση συστήνεται και από τις Βρυξέλλες που υποστηρίζουν την επανεξέτασή του, καθώς θα μπορούσε να βελτιώσει τη δομή της φορολογικής επιβάρυνσης των αυτοαπασχολούμενων, να ενθαρρύνει την εθελοντική φορολογική συμμόρφωση και να στηρίξει τις επενδύσεις. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι “Για τους μεμονωμένους επιχειρηματίες, η Ελλάδα εφαρμόζει ετήσιο τέλος ύψους 650 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν παράγουν κέρδη ή όχι και πέραν του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και άλλων φόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλούς πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις με χαμηλό τζίρο και λειτουργεί ως εμπόδιο για την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων”. Σήμερα εξαιρούνται του τέλους επιτηδεύματος:

-Οι επιχειρήσεις που αύξησαν το προσωπικό τους τουλάχιστον για τρεις μήνες εντός του 2022 δεν θα πληρώσουν φέτος τέλος επιτηδεύματος. Συγκεκριμένα στις επιχειρήσεις αυτές κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2023 (εισοδήματα 2022) δεν θα υπολογιστεί τέλος επιτηδεύματος υπό την προϋπόθεση ότι τα:

– Τα ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

– Και αύξησαν τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστο για 3/12 σε ετήσια βάση.

-Εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

-Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

-Όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

3. Μείωση κατά μία επιπλέον μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών και του μη μισθολογικού κόστους. Σημειώνεται ότι οι εισφορές έχουν μειωθεί κατά 4,4 μονάδες τα τελευταία χρόνια.

4. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% μεσοσταθμικά από 1/1/2025. Σήμερα ακόμα και εάν κάποιος δεν έχει εισοδήματα η εφορία του υπολογίζει ελάχιστο ποσό διαβίωσης. Για κάθε φορολογούμενο ο οποίος απέκτησε εισόδημα από οποιανδήποτε πηγή (π.χ. ακόμη κι από τόκους καταθέσεων, επιδόματα τέκνων κ.λπ.), η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι ισχύει ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης:

– 3.000 ευρώ αν είναι άγαμος ή έγγαμος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης κι έχει επιλέξει να υποβάλλει τη δήλωσή του χωριστά από την σύζυγο ή τον σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης. Από το Ιανουάριο του 2025 το τεκμήριο ανωτέρω τεκμήριο περιορίζεται κατά 30% και θα διαμορφωθεί στα 2.100 ευρώ.

– 2.500 ευρώ αν είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης κι έχει επιλέξει να υποβάλλει κοινή δήλωση με την ή τον σύζυγο ή με το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης. Το ανωτέρω τεκμήριο θα διαμορφωθεί στα 1.750 ευρώ.

– Αντίστοιχα θα περιορισθούν και τα τεκμήρια που ισχύουν σήμερα για την κατοικία και για τα αυτοκίνητα.

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2021 για τα εισοδήματα του 2020, 1.748.934 φορολογούμενοι σε σύνολο 6.529.279, δηλαδή το 26,8% φορολογήθηκαν με βάση τα περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες κ.α. και όχι με βάση το δηλωθέν εισόδημα. Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους αυξήθηκε κατά 5,96 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 9,03 δισ. ευρώ έναντι 3,07 δισ. ευρώ που εμφάνισαν στις φορολογικές τους δηλώσεις

5. Μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων από 0,5% σε 0,2% καθώς και μείωση 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών.

6. Αύξηση 3%-4% στις συντάξεις από 1/1/2024.

7. Αύξηση μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και αναμόρφωση του μισθολογίου τους από 1/1/2024.

Πηγή: msn.com

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό