Το 4ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ

Το 4ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ

Το 4ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ (Μια Νέα Αρχή για το ΕΠΑΛ) με τη δράση που έχει τίτλο  «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Η παρουσίαση της δράσης πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη από τη Διευθύντρια του σχολείου κα Καλαμάρη και τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Δρ Ιωάννη Β. Κυρκενίδη.

Το συγκεκριμένο έργο κινήθηκε στους παρακάτω τρεις άξονες :

Ι. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  των μαθητών για θέματα που αφορούν το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς και την Προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Έβρου. Συλλογή πρωτογενών δεδομένων και πληροφοριών με σκοπό την ανάδειξη του περιβαλλοντικού πλούτου της φυσικής ομορφιάς και το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα των συγκεκριμένων περιοχών ως εάν σύγχρονο ελκυστικό τουριστικό προϊόν με άμεσα θετικά αποτελέσματά και αναπτυξιακές προοπτικές για την τοπική αλλά και την ευρύτερη οικονομία- κοινωνία.

ΙΙ. Δημιουργία από τους μαθητές πιλοτικής διαδικτυακής εφαρμογής εικονικής περιήγησης που θα περιλαμβάνει την προβολή ψηφιακών αποτυπώσεων επιλεγμένων μονοπατιών και αξιόλογων σημείων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς και προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Έβρου και πληροφοριών για αυτά τις όμορες περιοχές αλλά και τις δυνατότητες προσέγγισης τους.

ΙΙΙ. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της της συμμετοχής στην Δράση ΜΝΑΕ με διάχυση των πληροφοριών και των γνώσεων που αποκτήθηκαν ή/και συλλέχθηκαν από τα Εθνικά Πάρκα και τις όμορες περιοχές τους, σε φορείς, επαγγελματίες και πολίτες με σκοπό την ανάδειξη των περιοχών αυτών.

Στόχος η δράση να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά με τη συνεργασία και τη συμμετοχή και των άλλων Επαγγελματικών Σχολείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό