Το πρώτο παιχνίδι γενικών γνώσεων με στόχο την Περιβαλλοντική εκπαίδευση ατόμων όλων των ηλικιών στον Ελλαδικό χώρο !

Το πρώτο παιχνίδι γενικών γνώσεων με στόχο την Περιβαλλοντική εκπαίδευση ατόμων όλων των ηλικιών στον Ελλαδικό χώρο !

Το παιχνίδι ΦύτεψεΤο(βρίσκεται δωρεάν εδώ: https://www.christosapostoloudev.eu/fytepseto ) προσφέρει γενικές γνώσεις στους χρήστες σε σχέση με το περιβάλλον. Γενικότερα έχει ως στόχο μια συνεχή διαδικασία εκπαίδευσης ατόμων όλων των ηλικιών, εντός και εκτός σχολικού πλαισίου, με σκοπό τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών που συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά ζητήματα. Ουσιαστικά αποτελεί ένα παιχνίδι που ο χρήστης έρχεται σε επαφή με ορισμούς και προσπαθεί μέσω ενός αναγραμματισμού να βρει τις λέξεις για να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Η διεξαγωγή αυτής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει μεθόδους που ενισχύουν την κριτική σκέψη, την ομαδική εργασία, την διεπιστημονικότητα, καθώς επίσης προωθεί το πνεύμα του περιβάλλοντος στην κοινωνία. Έχει στόχο την καλλιέργεια της ολιστικής άποψης για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση των προβλημάτων λαμβάνοντας υπόψη την τωρινή κατάσταση του κόσμου. Οφείλω να πω ότι μέχρι τώρα την εφαρμογή «ΦύτεψεΤο» την έχουν χρησιμοποιήσει κάποια πειραματικά σχολεία στην Κρήτη για να βοηθήσουν τα παιδιά ώστε να μάθουν σημαντικές έννοιες και ορισμούς που έχουν σε σχέση με το περιβάλλον. Επιπλέον, την εφαρμογή την έχουν χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικοί στο ίδρυμα ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ για να βοηθήσει ανθρώπους με εξαρτήσεις να μάθουν την ζωή μέσα από το περιβάλλον καθώς και να αντιμετωπίσουν διάφορες εξαρτήσεις με το να ασχοληθούν με το περιβάλλον.Βασικός στόχος του παιχνιδιού είναι να “φυτέψει” στα μυαλά όλων μας τις βασικότερες λέξεις που έχουν να κάνουν σε σχέση με το περιβάλλον.

Έχουμε ανάγκη τα δέντρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά διότι παρέχουν το οξυγόνο που αναπνέουμε μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης. Βοηθά επίσης στη μείωση της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των δασικών οικοσυστημάτων και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Χάρη στην παρουσία δέντρων, μπορεί να υπάρχουν πολλά είδη ζώων και φυτών που σχετίζονται με αυτά. Δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες μικροοργανισμών που είναι απαραίτητες για να υπάρξει εξέλιξη στο είδος. Παρέχουν σκιά και αυξημένη κατακράτηση υγρασίας. Υπάρχουν διαφορετικές μελέτες που σηματοδοτούν τη σχέση μεταξύ της δασικής μάζας και του ύψους των βροχοπτώσεων σε μια περιοχή. Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των δέντρων, τόσο μεγαλύτερη είναι η υγρασία και, επομένως, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα βροχόπτωσης. Βοηθάνε στο σχηματισμό του εδάφους και αποτρέπουν τη διάβρωσή του.

Ο στόχος του παιχνιδιού είναι τόσο εκπαιδευτικός όσο και φιλανθρωπικός καθώς οι χρήστες καθώς παίζουν, βοηθούν στην συγκέντρωση ενός ποσού για την αναδάσωση των δασών στην Ελλάδα. Χορηγός της εφαρμογής Γέφυρα ΖΩΗΣ αποτελεί η InnvesGo BV που αποτελείμια νεοσύστατη νομική οντότητα που δημιουργήθηκε από επιχειρηματίες και επαγγελματίες με 20+ χρόνια παγκόσμια εμπειρία ο καθένας! Μέσω της θυγατρικής της εταιρείας, FENST, η INNVESTIO BV είναι   ένας   ολοκληρωμένος   σύμβουλος   τεχνολογίας   ψηφιακού μετασχηματισμού. Η οποία δεν προσφέρει μόνο λύσεις βασισμένες στον δικό της κατάλογοπροϊόντων, αλλά βασίζεται και στις ανάγκες των πελατών της. Προσφέρει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών αναγκών και ιδιαίτερα   στον   Αγροτικό τομέα- σε τεχνολογικό επίπεδο.   Αξιοποιεί   επιχειρηματικές   ανάγκες   που   εμπνέουν   και   διαμορφώνουν   τεχνολογίεςυψηλής   τεχνολογίας,   είτε   σχεδιάζοντας   πληροφοριακά   συστήματα   είτε   εγκαθιστώντας λογισμικό και προγράμματα ψηφιακής διαχείρισης.

Η εφαρμογή είναι εύχρηστη και απλή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις ηλικίες.

(βρίσκεται δωρεάν εδώ: https://www.christosapostoloudev.eu/fytepseto )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό