Το Ταμείο Συνοχής στηρίζει το έργο Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ

Το Ταμείο Συνοχής στηρίζει το έργο Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 2020-2023

Ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 5 εκ ευρώ

Φορέας υλοποίησης το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υλοποιεί το Έργο «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης», της Πράξης «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους», με Κωδικό ΟΠΣ 5049099.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησής του είναι τριετής, από τον Ιούνιο του 2020 ως και τον Μάιο του 2023. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 793.367,40€. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Επιστημονικός υπεύθυνος του Έργου είναι ο αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. κ. Ευθύμιος Λαμπρίδης. Αρμόδια αρχή διαχείρισης του Έργου είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ.

Βασικός σκοπός του Έργου είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής διαρροής/ εγκατάλειψης από παιδιά ή/και εφήβους Ρομά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Πρόκειται για ένα Έργο υψηλής κοινωνικής ευαισθησίας και συλλογικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο απευθύνεται σε μια κοινωνική ομάδα που παρουσιάζει υψηλά ποσοστά μη τακτικής φοίτησης, σχολικής διαρροής και σχολικής εγκατάλειψης.

Μέσα από την υλοποίηση δέσμης παρεμβατικών δράσεων στο πεδίο, το Έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της τακτικής φοίτησης των ωφελούμενων μαθητών Ρομά και συνάμα στην ενδυνάμωση των γονέων, ψυχολογικά και κοινωνικά, ώστε να υποστηρίξουν την τακτική φοίτηση των παιδιών τους. Υποστηρίζοντας τους μαθητές Ρομά και τις οικογένειές τους, το Έργο αποσκοπεί στη σταδιακή διαμόρφωση μιας νέας νοοτροπίας για τη σχολική φοίτηση, στην ενθάρρυνση της προσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογενειών Ρομά και στην ενδυνάμωση της σχέσης των Ρομά με την τοπική κοινωνία.

Το Έργο εντάσσεται στην Πράξη «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» και είναι μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η χρονική διάρκειά της είναι τριετής, από τον Ιούνιο του 2020 ως και τον Μάιο του 2023.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ξεπερνά τα 5.000.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2014- 2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Πράξη υλοποιείται με τη σύμπραξη Ελληνικών Α.Ε.Ι. ανάμεσα στα οποία είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι συμπράττοντες φορείς καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Το Ρόλο του  συντονιστή  έχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Ρόλος του προγράμματος προς τους Μαθητές Ρομά

Ενίσχυση της τακτικής σχολικής φοίτησης-αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής εγκατάλειψης. Μαθησιακή υποστήριξη και βελτίωση του επιπέδου γνώσεων των μαθητών Ρομά. Εμψύχωση των μαθητών Ρομά, ως προς την τακτική φοίτηση και τη σχέση τους με το σχολείο μέσω δράσεων, οι οποίες διαμορφώνουν τη νοοτροπία, πως το σχολείο δεν είναι χώρος τυπικής εκπαίδευσης, αλλά  και πλαίσιο ψυχαγωγίας, πολύπλευρης ανάπτυξης δεξιοτήτων, εστία  χαράς και προώθησης της δημιουργικότητας των μαθητών.

Ρόλος του προγράμματος προς τους Γονείς Ρομά

Ενημέρωση για τη σημασία και τα οφέλη της τακτικής σχολικής φοίτησης των παιδιών. Ευαισθητοποίηση σε ζητήματα τακτικής σχολικής φοίτησης και ενθάρρυνση της συμμετοχής των των γονέων στη μαθησιακή προσπάθεια των παιδιών. Ενδυνάμωση του γονικού ρόλου και της αντίληψης του εαυτού για να προωθηθεί επαφή και συνεργασία με τη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/της μαθήτριας. Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, τη σχέση γονέα-παιδιού, τη σχέση γονέα-σχολείου, την επαφή και σχέση με την τοπική κοινωνία.

Η επιστροφή των μαθητών και μαθητριών όλης της χώρας στις σχολικές αίθουσες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδότησε και την έναρξη των φετινών δράσεων του έργου «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην ΠΑΜΘ» με φορέα υλοποίησης για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και την επιστημονική καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή  Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογία,  Ευθύμιο Λαμπρίδη.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και διαμεσολαβητές, συνεργάτες του έργου, βρίσκονται στο πεδίο και συγκεκριμένα στο Δροσερό του ∆ήμου Ξάνθης, στον οικισμό Ήφαιστο – ΑλάνΚουγιού- και Ανάχωμα του Δήμου Κομοτηνής και στην περιοχή Άβαντος της Αλεξανδρούπολης, υλοποιώντας δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενθαρρύνοντας και ενδυναμώνοντας τόσο τους μαθητές όσο και τις οικογένειες αυτών και προωθώντας την αξία της μάθησης.

Από την   Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν εκ νέου και οι απογευματινές δράσεις για τη μαθησιακή υποστήριξη των παιδιών (ενισχυτική διδασκαλία, γραμματισμός) σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη με τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται καθημερινά στις επιλεχθείσες σχολικές μονάδες και να υλοποιούν παράλληλα και εμψυχωτικές δράσεις με στόχο την ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων των ωφελούμενων μαθητών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της υλοποίησης καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (ζωγραφική, μουσική, χορός, αισθησιοκινητική αγωγή και δημιουργικό παιχνίδι), το απόγευμα πραγματοποιούνται μαθησιακές και εμψυχωτικές δράσεις, προκειμένου οι μαθητές να «δουν» το σχολείο τόσο ως πηγή μάθησης και ψυχαγωγίας όσο και ως τόπο ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσα από σύγχρονες εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων, οι συνεργάτες του έργου εκπαιδεύουν εμπράκτως τους γονείς των ωφελούμενων μαθητών στη διαδικασία της διενέργειας selftest, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η φοίτηση των παιδιών, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο. Δίνεται, επιπλέον, ιδιαίτερο βάρος σε ζητήματα ενημέρωσης σε σχέση με τη φροντίδα υγείας (τήρηση προσωπικής υγιεινής, πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικού κ.α.).

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», διανύει ήδη το δεύτερο χρόνο υλοποίησής του με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάϊο του 2023. Αξίζει να αναφερθεί πως κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους περισσότεροι από 300 μαθητές και μαθήτριες και από τις τρεις πόλεις της Θράκης συμμετείχαν στις δράσεις του έργου ως ωφελούμενοι.

Σε δηλώσεις του  ο υπεύθυνος καθηγητής, Ευθύμιος Λαμπρίδης, δεν έκρυψε το πάθος του για το πρόγραμμα αυτό προσέγγισης των Ρομά και την κατάθεση ψυχής που έχει δώσει ο ίδιος και οι υπόλοιποι συνεργάτες για την επιτυχία του προγράμματος, που αυτό σίγουρα το εγγυάται η υλοποίησή του από το ΔΠΘ. Μάλιστα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διεξαχθεί ένα συνέδριο, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες με την πανδημία, όπου θα παρουσιασθούν τα συμπεράσματα του προγράμματος.

Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο τα παιδιά αυτά να φοιτήσουν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, -που τους άνοιξε το δρόμο για την ζωή, με σεβασμό στην κουλτούρα των Ρομά και στην ιδιοσυγκρασία τους- συνεχίζοντας αυτά τα παιδιά ως αυριανοί ακαδημαϊκοί πολίτες το έργο αυτό.

«Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη συγκίνηση της ζωής μου» έσπευσε να προσθέσει ο κ. Λαμπρίδης !

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, είναι διαθέσιμη η επίσημη ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.duthroma.gr.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό