Τρίτος κύκλος χρηματοδοτήσεων από τοEUCityFacilityγια την υλοποίηση επενδύσεων για βιώσιμες πόλεις

Τρίτος κύκλος χρηματοδοτήσεων από τοEUCityFacilityγια την υλοποίηση επενδύσεων για βιώσιμες πόλεις

ΕΩΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 60.000 €

Τρίτος κύκλος χρηματοδοτήσεων από τοEUCityFacilityγια την υλοποίηση επενδύσεων για βιώσιμες πόλεις 

Ανακοινώνεται ηέναρξη της 3ης πρόσκλησης για αιτήσεις από το EU CityFacility (EUCF), ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ που υποστηρίζει δήμους και τοπικές αρχές ώστε να επιταχύνουν τις επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια.

Η 3η πρόσκληση του EU CityFacility θα υποστηρίξει την ανάπτυξη 69 επενδυτικών ιδεών, συνολικού προϋπολογισμού 4,14 εκατ. ευρώ. Σε προηγούμενους κύκλους πρόσκλησης του EU City είχαν χρηματοδοτηθεί 30 επενδυτικές ιδέες σε 14 χώρες (1η πρόσκληση) και η επιλογή 69 επιτυχόντων υποψηφίων (2η πρόσκληση) από 19 χώρες, που επί του παρόντος βρίσκονται στη διαδικασία υπογραφής των επίσημων συμφωνιών τους.

 

Τι χρηματοδοτείται

Το EUCF χρηματοδοτεί την ανάπτυξη μιας Επενδυτικής Ιδέας με πάγια επιχορήγηση έως 60.000 Ευρώ. Οι επιτυχημένοι δικαιούχοι χρησιμοποιούν την επιχορήγηση για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της επενδυτικής ιδέας, συμπεριλαμβανομένων (τεχνικών) μελετών δυνατότητας υλοποίησης και μιας ποικιλίας βασικών αναλύσεων που εστιάζουν στα έργα τους και τη συνολική αγορά, τους ενδιαφερόμενους φορείς, νομικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές πτυχές. Η χρηματοδότηση δεν διοχετεύεται απευθείας στις επενδύσεις. Καλύπτει το κόστος άντλησης των απαιτούμενων πόρων και την πρόσβαση η οποία μπορεί να ανοίξει πόρτες για επακόλουθες επενδύσεις.

 

Δικαίωμα συμμετοχής και αίτηση 

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους τους Δήμους και Τοπικές Αρχές από τα κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολιτικά εγκεκριμένο σχέδιο για το κλίμα και την ενέργεια και να αποδεικνύουν πολιτική δέσμευση για την ανάπτυξη της επενδυτικής τους ιδέας μέσω επιστολής υποστήριξης, υπογεγραμμένη από τον Δήμαρχο ή άλλους σχετικούς πολιτικούς εκπροσώπους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 17η Δεκεμβρίου 2021.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής και τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης βρίσκονται στο επίσημο έγγραφο της πρόσκλησης και στον ιστότοπο του EUCF. 

 

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν επίσης να μάθουν περισσότερες πληροφορίες στα διαδικτυακά σεμινάρια, που διοργανώνονταιτον Νοέμβριο ηλεκτρονικά. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τους εμπειρογνώμονες της χώρας τους για να τους βοηθήσουν με τις αιτήσεις τους, καθώς και με το γραφείο υποστήριξης του EUCF.

 

Για το EUCF

Το EUCFχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Horizon 2020» της Ε.Ε., με στόχο τη στήριξη δήμων και τοπικών Αρχών της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την υλοποίηση επενδυτικών ιδεών που εντάσσονται στα σχέδια δράσης τους για το κλίμα και τη βιώσιμη ενέργεια. Ειδικότερα, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί κάθε δήμο με πάγια συνεισφορά 60.000 ευρώ για δραστηριότητες και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας τέτοιας επενδυτικής ιδέας. Όσοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο EUCF θα χρησιμοποιήσουν το ποσό της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των επενδυτικών ιδεών τους, ως πρώτο βήμα για ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό και οικονομικό σχέδιο.

Συνολικά, το EUCF παρέχει περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των δικαιούχων του που επιλέχθηκαν μέσω τεσσάρων ανοιχτών προσκλήσεων. Η 1η πρόσκληση που διοργανώθηκε το 2020 διέθεσε 1,8 εκατ. ευρώ σε 30 δικαιούχους. Η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων έκλεισε τον Μάιο του 2021 και θα διανείμει 4,14 εκατομμύρια ευρώ έκαστος στους επιλεγμένους δικαιούχους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EU CityFacility, επισκεφτείτε την ιστοσελίδαwww.eucityfacility.eu

 

Γιατί δημιουργήθηκε το EUCF

Οι τοπικές αρχές και οι ενώσεις δήμων της Ε.Ε. έχουν δεσμευτεί να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν τα φιλόδοξα σχέδια δράσης τους για το κλίμα και την ενέργεια, συχνά έρχονται αντιμέτωποι με οικονομικούς περιορισμούς, καθώς και με την έλλειψη πρόσβασης στην κατάλληλη χρηματοδότηση. Στόχος του EUCF είναι να μετατρέψει τα σχέδια δράσης των πόλεων για την ενέργεια και το κλίμα σε πραγματικές επενδύσεις μέσα από την ανάπτυξη αξιόπιστων, δυναμικών και επαρκώς ώριμων επενδυτικών ιδεών. Οι ιδέες αυτές πρέπει να προβλέπουν σειρές πιθανών έργων, νομική ανάλυση, ανάλυση διακυβέρνησης, στρατηγική βασικής χρηματοδότησης και χάρτες πορείας προς την υλοποίηση και αποτελούν προαπαιτούμενο για την πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό