Υπερβαίνουν τα 72,9 εκ.οι εκταμιεύσεις σε δικαιούχους των Δράσεων ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ 2014-2020

Υπερβαίνουν τα 72,9 εκ.οι εκταμιεύσεις σε δικαιούχους των Δράσεων ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ 2014-2020

Το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ, με χωρική ευθύνη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνεχίζει ανοδικά τη πορεία του στη διαχείριση των Δράσεων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με τη συμπλήρωση στις 13.5.2022 δέκα μηνών λειτουργίας από την ημερομηνία ανάληψης του διαχειριστικού έργου διαπιστώνεται σημαντική αύξηση των πληρωμών, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις σε αυτό το διάστημα να ανέρχεται συνολικά σε 72,9 εκατ. ευρώ (δράσεις ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ ΑΜΘ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την πορεία των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης και του ΕΠΑνΕΚ στο διάστημα αυτών των δέκα μηνών επιτεύχθηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα:

 1. Δράσεις ΕΠ Μακεδονίας- Θράκης 

Α) Δράση ΑΜΘ 100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19»

Η Δράση έχει ολοκληρωθεί στο συντριπτικό ποσοστό του 96% σύμφωνα με τα αιτήματα πληρωμών και τις καταβολές της επιχορήγησης προς τις επιχειρήσεις.

 • Έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή για 447 επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη: 56,13εκατ. €.
 • Για επιπλέον454αιτήματα με Δημόσια Δαπάνη 1,48εκατ.έχει διεκπεραιωθεί ο έλεγχος και βρίσκονται σε στάδιο πίστωσης.
 • Σημειώνεταιότι εντάχθηκαν συνολικά στη Δράση 913 επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη: 62,79 εκατ. €.

Ακολουθεί η κατανομή αιτημάτων καταβολής χρηματοδότησης ΑΜΘ 100 ανά Περιφερειακή Ενότητα έως τις 12/5/2022.

Περιφερειακή Ενότητα Υποβληθέντα αιτήματα καταβολής Πιστοποιημένα αιτήματα Δημόσια Δαπάνη πιστοποιημένων αιτημάτων ΠοσοστόΕξυπηρέτησης καταβολών
ΚΑΒΑΛΑΣ 5.423 5.222 13.171.375,00 € 96%
ΘΑΣΟΥ 1.650 1.505 3.206.190,00 € 91%
ΕΒΡΟΥ 4.978 4.823 12.448.340,00 € 97%
ΔΡΑΜΑΣ 3.392 3.314 8.647.700,00 € 98%
ΞΑΝΘΗΣ 3.622 3.490 11.087.647,03 € 96%
ΡΟΔΟΠΗΣ 3.694 3.547 9.051.500,00 € 96%
ΣΥΝΟΛΑ: 22.759 21.901 57.612.752,03 € 96%

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την πρόσκληση της δράσης, έχει παρέλθει το διάστημα υποχρέωσης υποβολής αιτημάτων καταβολής των ενταγμένων επιχειρήσεων από τις 13/05/2022 (ΚΕΦ. 11. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ).

Β) Δράσεις ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 • ΑΜΘ86 «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»
 • ΑΜΘ88 «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» 
 • Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος επαλήθευσης σε 93 αιτήματα ελέγχου
 • Έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή για 16 επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη περί του 1 εκατ. €.
 • Για 135 αιτήματα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων.

 

 1. Δράσεις ΕΠΑνΕΚ

Για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 παρουσιάζεται ο απολογισμός έργου του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ στη διάρκεια της δεκάμηνης λειτουργίας του.

 • Οι εκταμιεύσεις προς επιχειρήσεις άγγιξαν τα 15,6εκατ. €.
 • Πραγματοποιήθηκαν 149 επιτόπιες επαληθεύσεις σε επιχειρήσεις
 • Προς πίστωση βρίσκονται 28 επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη περί των 000€

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας πεπραγμένων το διάστημα 13.7.2021 έως 12.5.2022.

ΕΠ ΕίδοςΕνέργειας Σύνολα ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΠΑνΕΚ Έλεγχοι Επαλήθευσης 1867 15.625.064€ 
ΕκθέσειςΠιστοποίησης Δαπανών 1017
ΑξιολόγησηΑιτημάτωνΤροποποίησης 427
Επιτόπιες Επαληθεύσειςσε επιχειρήσεις 149
 1. Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων

Στη συγκεκριμένη Δράση στους δέκα μήνες λειτουργίας του υποκαταστήματος εκταμιεύθηκαν 236.348,21€  σε 160 επιχειρήσεις  της Σαμοθράκης και της Θάσου συνολικά.

Ο αριθμός ολοκληρωμένων ελέγχων αυξάνεται ημερησίως ενώ κάθε εβδομάδα διενεργούνται,σε εντατικό ρυθμό, πληρωμές προς τις επιχειρήσεις. Οι εργασίες συνεχίζονται απρόσκοπτα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα ενίσχυσης των ροών πληρωμών με στόχο να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες των έργων.

Κομοτηνή, 13/5/2022

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΦΕΠΑΕ

Μαρλαφέκας Πλάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό