Αποφάσεις για την πορεία σημαντικών έργων στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών

Αποφάσεις για την πορεία σημαντικών έργων στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών

Αποφάσεις για την πορεία μίας σειράς σημαντικών έργων που έχουν δημοπρατηθεί, έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών κατά την τακτική συνεδρίαση της το πρωί της Τρίτης 19 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι πιο σημαντικές αποφάσεις ήταν οι εξής:
• Έγκριση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου «Επισκευή –Συντήρηση κτιρίου Συνεδριακού Κέντρου Σαπών». Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 190.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Με την ολοκλήρωση του έργου, η περιοχή θα αποκτήσει και πάλι μία σημαντική υποδομή που στερείται επί πολλά χρόνια και η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες κ.τ.λ.
• Έγκριση του δεύτερου πρακτικού για το εμβληματικό έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Ύδρευσης Δήμου Μαρωνείας-Σαπών». Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.339.557 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και θα εξοικονομήσει ενέργεια, θα βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα περιορίσει τις εκπομπές άνθρακα και τελικά θα ελαττώσει το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου. Παράλληλα, θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιοστασίων του Δήμου και κατ’ επέκταση της υδροδότησης των οικισμών του.
Με τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων ύδρευσης, την επισκευή και συντήρηση του Συνεδριακού Κέντρου Σαπών, η Δημοτική Αρχή υλοποιεί έργα υποδομής περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ανταποκρινόμενη όχι μόνο στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών αλλά, και επενδύοντας στο μέλλον.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό