Αποτελέσματα 2021 – Κέρδη € 2,1 δισεκατομμύρια από 77 εισηγμένες

Αποτελέσματα 2021 – Κέρδη € 2,1 δισεκατομμύρια από 77 εισηγμένες

Κέρδη € 2,1 δισεκατομμύρια από 77 εισηγμένες 

Στο σύνολο των 77 εισηγμένων εταιριών (από τις 145 συνολικά) που δημοσίευσαν αποτελέσματα για τη χρήση του 2021, μέχρι την Τετάρτη 27/4/2022, καταγράφηκαν συνολικές πωλήσεις ύψους € 70,9 δισεκατομμυρίων, έναντι € 55,7 δισεκατομμυρίων της χρήσης του 2020 και € 66,7 δισεκατομμυρίων της χρήσης του 2019. Δηλαδή, καταγράφηκε συνολική αύξηση κατά 27,4% μεταξύ των ετών 2021 και 2020, έναντι πτώσης -16,5% μεταξύ των ετών 2020 και του 2019. Παράλληλα, οι συνολικές πωλήσεις του 2021, είναι αυξημένες κατά 6,4% σε σχέση με τις πωλήσεις 2019, γι’ αυτές τις 77 εισηγμένες εταιρίες.

Αν από το παραπάνω σύνολο εξαιρέσουμε τις τράπεζες (στις τράπεζες, ως “πωλήσεις” θεωρούμε τα “συνολικά έσοδα”), τη ΔΕΗ (λόγω των έντονων διακυμάνσεων των τελευταίων ετών) και τις εταιρίες πετρελαιοειδών (λόγω μεγέθους και διαχρονικών διακυμάνσεων), τότε, για τις υπόλοιπες εταιρίες, οι συνολικές πωλήσεις φτάνουν στα € 36,9 δισεκατομμύρια και είναι αυξημένες κατά 22,9% σε σχέση με το 2020 και κατά 6,6% σε σχέση με το 2019.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, οι 77 εταιρίες, κατέγραψαν κέρδη € 2,133 δισεκατομμύρια, έναντι ζημιών € 636 εκατομμυρίων το 2020 και κερδών € 1,461 δισ. το 2019. Τα συνολικά κέρδη καταγράφουν αύξηση 45,9% σε σχέση με τα κέρδη της χρήσης του 2019.

Αν και πάλι, αφαιρέσουμε τα μεγέθη των τραπεζών, της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ, τα κέρδη ανέρχονται στα € 3,1 δισ. το 2021, έναντι € 913,1 εκατ. το 2020 και € 1,6 δισ. το 2019. Συνεπώς η αύξηση της κερδοφορίας σε σχέση με το 2020 είναι 235,3%. Σε σύγκριση με την κερδοφορία του 2019, η αύξηση σημειώνεται στο 85,7%.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι, μέχρι στιγμής, η αύξηση της κερδοφορίας -εξαιρώντας τα μεγέθη που αναφέραμε παραπάνω- είναι ιδιαίτερα μεγάλη, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εισηγμένες εταιρίες κατά την διάρκεια του έτους (πληθωρισμός, αυξημένα κόστη και μη κανονική λειτουργία εργασιών). Η εξέλιξη αυτή και οι μέχρι στιγμής, προβλέψεις για το 2022, επιβεβαιώνουν ότι και φετινή κερδοφορία θα ακολουθήσει μια θετική εξέλιξη, γεγονός που κατ΄επέκταση υποδηλώνει την θετική εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας.

Θα παρακολουθούμε, πιο στενά τα αποτελέσματα εσόδων και κερδών, εξαιρώντας τις τράπεζες, την ΔΕΗ και τα πετρελαιοειδή, καθώς διαμορφώνουν μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για τα αποτελέσματα.

Δείτε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το 2021, εδώ. Ο πίνακας ενημερώνεται καθημερινά.

Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα των εταιριών, εδώ.

 

EuroCapital

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό