Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023: Τι ισχύει για τις Εφορευτικές Επιτροπές-Ποιοι δημότες θα κληθούν και ποιοι εξαιρούνται

Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023: Τι ισχύει για τις Εφορευτικές Επιτροπές-Ποιοι δημότες θα κληθούν και ποιοι εξαιρούνται

Εφορευτική επιτροπή δημοτικών εκλογών 2023: Η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία για την τοπική αυτοδιοίκηση όταν κληθούν ως μέλη εφορευτικών επιτροπών δεν είναι προαιρετική, αλλά υποχρεωτική, με μία εξαίρεση που περιγράφεται παρακάτω.

Σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι άτομα που θα επιλεγούν ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν είναι τα ίδια με αυτούς που συμμετείχαν στις εκλογές του Ιουνίου 2023 στις αντίστοιχες επιτροπές.

Αντιθέτως θα επιλεχθούν νέα άτομα για να αποτελέσουν τη σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών.

Όσον αφορά το θέμα της αμοιβής για τη συμμετοχή στην εφορευτική επιτροπή, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμοιβή για τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτήν τη διαδικασία.

Μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, το κράτος διορίζει τους πολίτες που θα αναλάβουν τον ρόλο του μέλους της εφορευτικής επιτροπής, χωρίς να λαμβάνουν αμοιβή.

Παράλληλα, πραγματοποιείται κλήρωση για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, και όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους προκύπτουν μέσω κλήρωσης και έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται την ημέρα των εκλογών για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους

Ποιοι μπαίνουν στην εφορευτική επιτροπή;

Οι υποψήφιοι για μέλη της εφορευτικής επιτροπής πρέπει να βρίσκονται στα εκλογικά τμήματα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην είναι πάνω από 65 ετών.

Οι επιλεγέντες για αυτόν τον ρόλο ενημερώνονται για τον διορισμό τους τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής πρέπει να παρευρίσκονται λίγα λεπτά πριν ανοίξουν οι κάλπες

Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας παρουσίας με εγγράφως αιτιολογημένο λόγο, αντικαθιστούνται από τους αναπληρωματικούς υποψηφίους.

Σημειώστε επίσης ότι η απουσία ή η μη εμφάνιση ενός μέλους της εφορευτικής επιτροπής χωρίς ενδεδειγμένο λόγο αποτελεί παραβίαση του νόμου.

Εφορευτική επιτροπή εκλογών: Ποιοι αποτελούν εξαίρεση;

Για να αποκλειστεί κάποιος από τη συμμετοχή στην εφορευτική επιτροπή, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, μπορεί κάποιος να λάβει απαλλαγή ή εξαίρεση αν προσκομίσει έγγραφο από δημόσιο νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας.

Επίσης, μπορεί να παρουσιάσει βεβαίωση από τον εργοδότη του, αποδεικνύοντας ότι εργάζεται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Κάθε άλλο έγγραφο που δικαιολογεί τον λόγο της απουσίας μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτό.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι, καθώς και έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων, καθώς και όσοι υπηρέτησαν την τελευταία τριετία πριν από τις εκλογές.

Αυτή η εξαίρεση ισχύει επίσης για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και όσους υπηρέτησαν ως δήμαρχοι την τελευταία τριετία.

Επιπλέον, οι δικηγόροι μπορούν να αποφύγουν τη συμμετοχή εάν διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, καθώς οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν μέλη της εφορευτικής επιτροπής που ενδέχεται να μην ενημερώνονται για την επιλογή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι αναλαμβάνουν να τους ενημερώσουν και να τους εξηγήσουν τον ρόλο τους στην εφορευτική επιτροπή, καλώντας τους να παραμείνουν μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης.

Σε περίπτωση που κάποιος αρνηθεί να συμμετάσχει, καλείται η αστυνομία.

Σχετικά με το θέμα της άδειας από την εργασία, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δικαιούνται άδεια για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους ως μέλη της επιτροπής, και αυτή η άδεια ισχύει τόσο την Κυριακή όσο και τη Δευτέρα, αν κριθεί απαραίτητο.

Πηγή: xanthinea.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό