ΔΕΔΔΗΕ: Νυχτερινό χειμερινό οικιακό τιμολόγιο από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου

ΔΕΔΔΗΕ: Νυχτερινό χειμερινό οικιακό τιμολόγιο από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου

Θα ισχύσει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, από 1η Νοεμβρίου 2021 έως 30 Απριλίου 2022, το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) τμηματικού ωραρίου για τους πελάτες που το έχουν επιλέξει υπενθυμίζει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Αφορά τις ώρες:

  • 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.
  • 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον προμηθευτή τους.

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00.

Το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν όμως να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό