Δημήτρης Χαρίτου: «Να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατό οι αποζημιώσεις, λόγω πανδημίας, στους δικαιούχους αλιείς»

Δημήτρης Χαρίτου: «Να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατό οι αποζημιώσεις, λόγω πανδημίας, στους δικαιούχους αλιείς»

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου ζητά από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να καταβληθούν το ταχύτερο οι αποζημιώσεις, λόγω πανδημίας, στους αλιείς δικαιούχους  του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ο βουλευτής σε ερώτηση, που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή και συνυπογράφουν 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισημαίνει πως η πρόσκληση για κατάθεση των αιτήσεων έληξε στις 30/9/21 και μέχρι σήμερα έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί μόλις 470 αλιείς επί συνόλου 6.500. Ενώ αλιείς της ΠΕ Ροδόπης δεν έχουν λάβει κανένα ποσό ενίσχυσης και ούτε έχουν ενημερωθεί για το εάν είναι δικαιούχοι της.

Οι βουλευτές  σημειώνουν πως αν συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς η αξιολόγηση των αιτήσεων και καθυστερήσει η καταβολή των αποζημιώσεων είναι βέβαιο πως οι πληγέντες αλιείς θα βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες.  Καλούν τον υπουργό να λάβει μέτρα για να επιταχυνθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων ώστε να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις, λόγω πανδημίας, στους αλιείς.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

Αθήνα,  14 Ιανουαρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Να επιταχυνθεί η αξιολόγηση των φακέλων και να καταβληθούν το ταχύτερο οι αποζημιώσεις, λόγω πανδημίας, στους δικαιούχους  αλιείς 

Τα σοβαρά  προβλήματα που ανέκυψαν στην αλιευτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στον κλάδο των παράκτιων αλιέων, λόγω των συνεπειών της πανδημίας  οδήγησαν  στην ενεργοποίηση εκ νέου από το ΥΠΑΑΤ της πρόσκλησης για την  ένταξη στη Δράση (δ) του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Ενεργοποίηση  που αυτή τη φορά μετά και τις δικές μας παρεμβάσεις είχε ως αποτέλεσμα στην πρόσκληση, που τελικά δημοσιεύθηκε στις 09/07/2021 με  ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων έως τις 30/09/2021, να διευρυνθούν τα κριτήρια ένταξης, ώστε να μην αποκλείεται η πλειονότητα των παράκτιων αλιέων.

Ενώ ο αριθμός των αιτούντων  αλιέων της πρόσκλησης ήταν  ως γνωστό πολύ μεγάλος,  το ΥΠΑΑΤ δεν πρόβλεψε και δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα, στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας μέσα στην πανδημία, ώστε να εκδίδονται με ταχύτερους ρυθμούς οι πράξεις ένταξης, με αποτέλεσμα την αξιολόγηση μέχρι πρόσφατα, ενός μικρού αριθμού περί των  470  σκαφών από τα 6.500 που έχουν συνολικά αιτηθεί. Ενώ μέχρι σήμερα, οι  αλιείς της ΠΕ Ροδόπης που αιτήθηκαν την εν λόγω ενίσχυση δεν έχουν λάβει κανένα ποσό ενίσχυσης και ούτε έχουν ενημερωθεί για το εάν είναι δικαιούχοι της. Εάν μάλιστα συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς η αξιολόγηση των φακέλων και καθυστερήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους είναι βέβαιο πως οι πληγέντες αλιείς θα βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες για να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Επειδή, η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» ήταν στις 30/9/2021.

Επειδή μέχρι σήμερα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που έχει επιφέρει η συνεχιζόμενη πανδημία, έχουν εκδοθεί πράξεις ένταξης για ένα μικρό αριθμό σκαφών από όσων έχουν αιτηθεί.

Επειδή, η περαιτέρω καθυστέρηση στην καταβολή της ενίσχυσης πλήττει τη βιωσιμότητα των αλιέων της περιοχής μας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε τι ενέργειες θα προβεί για  να επιταχυνθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων ώστε να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους αλιείς του ΜΕΤΡOΥ 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»;

Οι ερωτώντες βουλευτές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό