Εικαστική Δράση με Ανακυκλώσιμα Υλικά σε Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εικαστική Δράση με Ανακυκλώσιμα Υλικά σε Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο  Δήμος Κομοτηνής σχεδιάζει Σχολική Εικαστική Δράση με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2022, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης, με εξαιρετικά περιβαλλοντικά οφέλη για μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικούς.

Ο Δήμος Κομοτηνής λειτουργεί με επιτυχία τη διαδικτυακή πλατφόρμα επιβράβευσης της ανακύκλωσης followgreen.gr/komotini, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών. Η ανταπόκριση ειδικά των παιδιών είναι εξαιρετική γι’ αυτό ο Δήμος επέλεξε να δώσει προτεραιότητα σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας.

Οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν εικαστικές κατασκευές με τη χρήση υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των σχολείων. Μέσα από τη δράση, μαθαίνουν να συνεργάζονται με στόχο την ανάδειξη καλλιτεχνικών δημιουργιών, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι εικαστικές δημιουργίες θα αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα followgreen.gr/komotini.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των σχολείων αποστέλλονται στη Followgreen έως τις 9 Μαρτίου 2022. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν τις δημιουργίες και τις αποστέλλουν σε μορφή φωτογραφιών μέχρι τις 16 Μαρτίου 2022. Οι φωτογραφίες θα αναρτώνται στην κατηγορία «ΣΧΟΛΕΙΑ» της δημοτικής πλατφόρμας followgreen, χωρίς να γίνεται αναφορά στα ονόματα των μαθητών. Για διάστημα 20 ημερών κατ’ ελάχιστον, μετά την ανάρτηση των φωτογραφιών, θα δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της πλατφόρμας να εκδηλώσουν τη στήριξή τους στις φωτογραφίες. Η online ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 17 Μαρτίου μέχρι την 1η Απριλίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό