Εκπαίδευση για την υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας

Εκπαίδευση για την υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας

Στο πλαίσιο του έργου «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ.

Εκπαίδευση για την υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας

Από την καθηγήτρια του ΔημοκριτείουΠανεπιστημίου Θράκης Σεβαστή Χατζηφωτίου 

Στο πλαίσιο του νέου έργου «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 28 Μαρτίου η πρώτη διαδικτυακή εκπαίδευση του προσωπικού και των εθελοντών της Ένωσης Κυριών Δράμας-ΣΑΦ

Εκπαιδεύτρια ήταν η αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου ΘράκηςΧατζηφωτίου Σεβαστή. Θέμα της εκπαίδευσης ήταν «ενδοοικογενειακή βία και παιδική κακοποίηση: οι παρεμβάσεις της κοινωνικής εργασίας στην παιδική προστασία». Η εκπαίδευση

περιελάμβανε τη θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι διαφορετικές μορφές βίας: σωματική, ψυχολογική, λεκτική, οικονομική, σεξουαλική και πολιτισμική και  οι επιπτώσεις της κάθε μορφής στο άτομο που τις υφίσταται. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις κοινωνικές αιτίες του φαινομένου, στις πατριαρχικές δομές που δημιουργούν και διαιωνίζουν τις διακρίσεις μεταξύ των φυλων και στο αναδυόμενο ζήτημα των γυναικοκτονιών. Επιπλέον, η κα Χατζηφωτίου έκανε μια εισαγωγή σε κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές που οφείλουν να ακολουθούν οι επαγγελματίες της πρώτης γραμμής, θέμα που θα παρουσιαστεί αναλυτικά κατά τη δεύτερη διαδικτυακή εκπαίδευση. Παράλληλα, η κα Χατζηφωτίου πρόκειται να είναι η εκπαιδεύτρια των διαδραστικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο και το Μάιο του 2022, σε μαθητές και φοιτητές 9 εκπαιδευτικών μονάδων του Δ. Δράμας, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αναδυόμενων μορφών έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, στο χώρο της ΕΚΔ-ΣΑΦ.

Το έργο «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021 και έχει διάρκεια 14 μήνες. Έχει στόχο να εκπαιδεύσει την Ένωση Κυριών Δράμας-ΣΑΦ στο πώς να υποστηρίζει τον θύτη της έμφυλης βίας. Ο Νορβηγικός Φορέας «AlternativetoViolence» με 30 χρόνια εξειδίκευση στην υποστήριξη του θύτη της έμφυλης βίας θα εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΕΚΔ-ΣΑΦ, αλλά και εκπροσώπους της Αστυνομίας Δράμας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Νομού Δράμας στο πώς να διαχειρίζεται το θύτη και να καταπολεμά τα αίτια της κακοποίησης. Παράλληλα, θα διεξαχθεί μία πανεπιστημιακή έρευνα για τις αναδυόμενες μορφές βίας στο διαδίκτυο από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Δυτικής Αττικής και Δημοκριτείου, ενώ θα ανανεωθεί η ιστοσελίδα του έργου και θα δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Τέλος θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης ενημερωτικά εργαστήρια με μαθητές και

Το έργο «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Κυριών Δράμας -Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας.  Το πρόγραμμα Active citizens fund ύψους € 13,5 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό