Εντός 10μήνου αγροτική οδοποιία σε Κόσμιο και Δημοτικά Σφαγεία

Εντός 10μήνου αγροτική οδοποιία σε Κόσμιο και Δημοτικά Σφαγεία

Υπεγράφη στο Γραφείο Δημάρχου Κομοτηνής η σύμβαση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ανάμεσα στον Δήμαρχο, Ιωάννη Γκαράνη και τον εκπρόσωπο  της ανάδοχου εταιρίας Π.Β. Αριαντσής, πολιτικό μηχανικό Παναγιώτη Αριαντσή, παρουσία του Αντιδήμαρχου Έργων, Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Δημήτρη Καρασταύρου και της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών, Δέσποινας Πάσσου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.340.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κι έχει χρονικό ορίζοντα περαίωσης 10 μήνες. Η δε χρηματοδότησή του προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Οι εργασίες βελτίωσης της βατότητας αγροτικών οδών στην περιοχή του Δήμου Κομοτηνής αφορά σε αγροτικές οδούς στην περιοχή του οικισμού Κοσμίου μήκους 4,4 χλμ. και στην περιοχή των Δημοτικών Σφαγείων μήκους 2,2 χλμ.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για να επιτευχθεί η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ευκολότερη κα ταχύτερη πρόσβαση των μηχανημάτων καθώς επίσης η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η συγκεκριμένη εργολαβία είναι μέρος ενός συνόλου παρεμβάσεων που δρομολόγησε η Δημοτική Αρχή αναφορικά με τη βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό