Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις ακινήτων- Αναλυτικά όλα τα νέα κίνητρα

Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις ακινήτων- Αναλυτικά όλα τα νέα κίνητρα

Ισχυρό κίνητρο με έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ το χρόνο για πέντε χρόνια φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο σε όσους πραγματοποιήσουν δαπάνες για ανακαίνιση και επισκευή ακινήτων από το 2024 και μετά.

Με τη νέα ρύθμιση εκπίπτει από το ποσό του φόρου εισοδήματος ολόκληρη η δαπάνη μέχρι 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας, πράγμα που σημαίνει ότι η ελάφρυνση φόρου κάθε χρόνο φθάνει τα 3.200 ευρώ. Στις δαπάνες επισκευής ή ανακαίνισης του ακινήτου θα μετράνε όχι μόνο οι αμοιβές για τις εργασίες αλλά και οι δαπάνες για την αγορά αγαθών (πλακάκια, κουφώματα, κλπ).

Με το σημερινό καθεστώς το ανώτατο ποσό της έκπτωσης φόρου φθάνει τα 6.400 ευρώ για τέσσερα χρόνια ή τα 1.600 ευρώ το χρόνο για τέσσερα χρόνια καθώς το μπόνους ανέρχεται σε ποσοστό 40% του ύψους των δαπανών για τη λήψη των υπηρεσιών, με ανώτατο συνολικό όριο δαπανών τα 16.000 ευρώ.

Με τη νέα ρύθμιση που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024:

 Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 5 ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.

Οι πλέον κερδισμένοι είναι όσοι θα πραγματοποιήσουν δαπάνες ίσες ή και πάνω από 16.000 ευρώ από το επόμενο έτος και δηλώσουν στην εφορία εισοδήματα υψηλότερα από 21.000 ευρώ. Κι αυτό γιατί με δεδομένο ότι ο ετήσιος αναλογούν φόρος ξεπερνά τα 3.200 ευρώ θα κερδίσουν ολόκληρη την μείωση. Για τους φορολογούμενους με χαμηλότερα δηλωθέντα εισοδήματα ακόμα και αν οι δαπάνες τους είναι 16.000 ευρώ το «κούρεμα» θα περιορίζεται στο ποσό του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα. Έτσι αν ο αναλογούν φόρος είναι 2.500 ευρώ η έκπτωση δεν θα είναι 3.200 ευρώ αλλά θα περιορισθεί στα 2.500 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση η ετήσια έκπτωση φόρου για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ δεν θα ξεπερνά τα 900 ευρώ και τα 3.100 ευρώ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Με βάση το ισχύον καθεστώς για να ισχύσει η έκπτωση θα πρέπει να υπάρχει η απόδειξη των δαπανών με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής).

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες ενεργειακές δαπάνες περιλαμβάνονται:

– τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων

– εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων, ώστε το κτίριο να καθίσταται πλήρως λειτουργικό, εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης

– εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα

– εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

– εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

– αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Οι λειτουργικές-αισθητικές δαπάνες θα πρέπει να αφορούν:

– τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης

– τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

– συντήρηση/επισκευή στέγης

– επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων

– τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης

– αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα

– εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

– αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Πηγή: insider.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό