Παρέδωσε σύγχρονους χώρους εκπαίδευσης και άθλησης στα 78 παιδιά του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς τους.