Η JTI στο 4ο Diversity in Business Conference

Η JTI στο 4ο Diversity in Business Conference

Lili Zigoslu:  «Το βιώσιμο μέλλον ξεκινά από τον δικό μας χώρο εργασίας»

 Τις θέσεις που υιοθετεί και τις πρακτικές που εφαρμόζει η JTI σε θέματα διαφορετικότητας, αποδοχής, ένταξης και ίσων ευκαιριών διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, ανέπτυξαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της JTI Ελλάδας κ. LiliZigoslu και ηΔιευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας, κ. Γεωργία Καρούντζουστo «4ο Diversity in Business Conference» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την κ. Zigoslu, «Η ισότητα και ο σεβασμός για όλους είναι ένα βασικό ταξίδι για την JTI. Πιστεύουμε ότι η οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος ξεκινά πρώτα από τα πρότυπα που προβάλλουμε στο δικό μας χώρο εργασίας». Η κ. Zigoslu τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει για την εταιρεία η συμπερίληψη, η ενσωμάτωση μιας κουλτούρας διαφορετικότητας και η ισότητα –αριθμητική, ποιοτική και μισθολογική –των φύλων.  Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η κ. Zigoslu:«Η διοίκηση της JTI αναγνωρίζει τις αξίες αυτές και επιθυμεί να εμπνεύσει την αλλαγή, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για 30%συμμετοχή των γυναικών στην ηγεσία της εταιρείας έως το 2023 και 40% έως το 2030, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την κ. Γεωργία Καρούντζου, «ηδιαφορετικότητα ξεκλειδώνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και δρα πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη και την επιτυχή λειτουργία της εταιρείας». Η κ. Καρούντζουυπογράμμισε επίσης την ανάγκη της ενσωμάτωσης των αξιών αυτών στους εργαζόμενους και τα στελέχη των ίδιων των εταιρειών και κατάληξε λέγοντας ότι «δενμπορείμιαεταιρείανακάνειεξωτερικήεπικοινωνίαχωρίςναέχεισυμμάχουςκαιambassadorsτουςδικούς της ανθρώπους».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό