ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Οι νέες θέσεις εργασίας δίνουν  χαμηλές απολαβές

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Οι νέες θέσεις εργασίας δίνουν χαμηλές απολαβές

Η διαπίστωση  του ΙΝΕ ΓΣΕΕ γύρω από την αύξηση της απασχόλησης των τελευταίων ετών

Θέσεις εργασίας χαμηλών προσόντων και αντίστοιχων αμοιβών, δημιουργούνται – κυρίως – στην ελληνική αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Η έκθεση διαπιστώνει πως η αύξηση της απασχόλησης που παρατηρείται την τελευταία διετία προέρχεται κυρίως από εποχιακούς κλάδους παραγωγής με χαμηλή παραγωγικότητα, υψηλό αριθμό εργάσιμων ωρών και χαμηλές απολαβές.

Μισθοί : Η έλλειψη συμβάσεων μειώνει τους μισθούς

Μάλιστα η έκθεση διαπιστώνει ότι μέχρι το 2035 θα δημιουργούνται  κατά κύριο λόγο, ανάγκες για θέσεις όχι ιδιαίτερα υψηλών προσόντων. Οι θέσεις αυτές θα αφορούν υπαλλήλους γραφείου, πωλητές, γεωργούς και τεχνίτες.

Η ελληνική οικονομία υστερεί σημαντικά στη δημιουργία υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, και περιορίζεται – κυρίως –  στον κλάδο της βιομηχανίας. Πρόκειται για εργασία χαμηλής παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο, καθώς απασχολούνται περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2009 για να παραγάγουν χαμηλότερη συγκριτικά προστιθέμενη αξία.

Οι κλάδοι

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι κλάδοι που ο μέσος ονομαστικός μισθός βρίσκεται υψηλότερα από τα επίπεδα του 2009 είναι η «Βιομηχανία εκτός κατασκευών» και οι «Επαγγελματικές, τεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες», παρότι αύξηση απασχόλησης παρατηρείται σε κλάδους όπως εμπόριο, μεταφορές, καταλύματα και εστίαση, στους οποίους εμφανίζονται επίσης τα υψηλότερα ποσοστά προσωρινής απασχόλησης, αλλά και εργάσιμης εβδομάδας άνω των 48 ωρών.

Αντίθετα, οι κλάδοι υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η «Μεταποίηση» και οι «Επαγγελματικές, τεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες», όπου παρατηρείται μόνιμη απασχόληση, παρουσιάζουν συγκριτικά λιγότερες ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Η πλειονότητα των μελλοντικών θέσεων εργασίας στην Ελλάδα αφορά επαγγέλματα μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων, όπως οι «Υπάλληλοι γραφείου», οι «Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές», οι «Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς» και οι «Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα», με το ποσοστό να εκτιμάται στο 62,4% έναντι 40,8% στην ΕΕ.

Οι δεξιότητες

Η Ελλάδα βρίσκεται σε σαφώς υποδεέστερη θέση ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας με υψηλές δεξιότητες, όπως αυτές που αφορούν τα «Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη», τους «Επαγγελματίες» και τους «Τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα», με ποσοστό 29,8% έναντι 49,9% στην ΕΕ.

Από τις μελλοντικές θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων, μόλις το 4,2% συνιστά πραγματικές νέες θέσεις εργασίας καθώς οι υπόλοιπες αφορούν στην πράξη, όπως επισημαίνουν οι μελετητές της ΓΣΕΕ, θέσεις αντικατάστασης λόγω συνταξιοδότησης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο ποσοστό είναι 18%.

Πηγή: ot.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό