ΙΝΚΑ Κρήτης : «Καρκινογόνο Αιθυλένιο στις Μπατονέτες Rapid Test απολύμανσης με ένδειξη ‘‘STERILE EO’’» !;

ΙΝΚΑ Κρήτης : «Καρκινογόνο Αιθυλένιο στις Μπατονέτες Rapid Test απολύμανσης με ένδειξη ‘‘STERILE EO’’» !;

Έχουμε απευθυνθεί στον ΕΟΦ με Αριθ. Πρωτοκόλλου 100542/25.10.21 και 106471/9.11.21 και στον, ΕΟΔΥ και 15.11.21 στο Υπουργείο Υγείας που δεν μας απέδωσαν Αριθμό Πρωτοκόλλου, σχετικά με τους Στυλεούς -Μπατονέτες- που εισάγουν μετά οι κατασκευαστές στα ΚΙΤ τους για τα Rapid Test που ενεργούν στους πολίτες τα εργαστήρια τα φαρμακεία και ο ΕΟΔΥ στα δωρεάν συνεργεία του.

Ζητήσαμε να απαγορευτεί η χρήση και η διάθεση στο εξής Στυλεών αποστειρωμένους με το καρκινογόνο Αιθυλένιο (έχουν την ένδειξη ‘‘STERILE EO’’) και να χρησιμοποιούνται μόνο Στυλεοί αποστειρωμένοι με Φως Radiation (έχουν την ένδειξη ‘‘STERILE R’’), επειδή παρότι τα κατάλοιπα ορίζονται κάτω από το επιτρεπτό όριο για την ανθρώπινη υγεία, αντίθετα με την μία περιστασιακή  χρήση, για την άθροισή τους κατά την επαναληπτική χρήση Στυλεών με αποστείρωση το καρκινογόνο Αιθυλένιο, δεν προσδιορίζεται το ακίνδυνο, ενώ τα αποτελέσματα της συσσώρευσης, σύμφωνα διαδεδομένη πληροφόρηση και βιβλιογραφία για το καρκινογόνο ethylene είναι: αυξημένες αποβολές σε γυναίκες εργαζόμενες, εκφύλιση των όρχεων και μείωση της συγκέντρωσης σπέρματος. Η παρατεταμένη έκθεση* μπορεί να προκαλέσει λευχαιμία, λεμφώματα ή καρκίνο του μαστού. Η λανθάνουσα περίοδος μεταξύ της έκθεσης του οξειδίου του αιθυλενίου και της εμφάνισης των σχετιζόμενων καρκίνων ποικίλει από 9 έως 20 έτη.

Για το ΙΝΚΑ, το ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση απαγόρευσης, αλλά ούτε λάβαμε απάντηση από τους ΕΟΦ, από τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας, αποτελεί σημάδι ή αδιαφορίας, ή : άστα όπως είναι και ότι θέλει ας γίνει μετά 9 έως 20 χρόνια, ποιος θα ψάξει να βρει τις αιτίες.

 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΦ ΤΟΝ ΕΟΔΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Το ποιο σημαντικό και το ποιο επικίνδυνο είναι ότι, στα δωρεάν Rapid test στα συνεργεία του ο ΕΟΔΥ χρησιμοποιεί αθρόα τους αποστειρωμένους με Αιθυλένιο Στυλεούς στους ανυποψίαστους πολίτες. Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή !!!.

Σε ερώτηση προς τον εκεί νοσοκόμο αλλά και τον υπεύθυνο του συνεργείου, απαντούν δεν χρειάζεται να σας απαντήσουμε, αυτά που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.

 

Επειδή δεν μας έχουν απαντήσει για τον κίνδυνο αυτόν, Ζητούμε :

  1. Να εκδοθεί ΑΜΕΣΑ οδηγία για την απόσυρση των ΚΙΤ που περιέχουν Στυλεούς αποστείρωσης, με ethylene ‘‘STERILE EO’’ και να επιτρέπεται η εισαγωγή και διακίνηση μόνο των ΚΙΤ που θα περιέχουν Στυλεούς με αποστείρωση Radiation ‘‘STERILE R’’, καθώς και η χρήση των πολλών διατιθέμενων ΚΙΤ διά λήψης σιέλου ανέπαφα με τον άνθρωπο.
  2. Να απαγορευτεί η χονδρική εισαγωγή και η διάθεση και να διακοπεί άμεσα η χρήση από τα συνεργεία Rapid test του ΕΟΔΥ, Στυλεών αποστείρωσης, με ethylene ‘‘STERILE EO’’.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό